Kolejny grupowy pomnik przyrody w Gdańsku

Gdańscy radni jednogłośnie ustanowili nowy grupowy pomnik przyrody – dwa drzewa platanu klonolistnego w dzielnicy Strzyża. Drzewa spełniają kryteria ochrony; mają duże rozmiary i ok. 100 lat – poinformował Urząd Miasta Gdańska (UM). Objęcie drzew szczególną ochroną pozwoli zachować ich wartość przyrodniczą – przewiduje gdański ratusz.

Grupowy pomnik przyrody w Gdańsku – platany klonolistne przy skrzyżowaniu

Jak podał UM, zgodnie z przegłosowaną uchwałą drzewa platanu klonolistnego przy skrzyżowaniu ulic Bernarda Chrzanowskiego i Ludomira Różyckiego w Gdańsku zostały oficjalnie uznane za pomnik przyrody. Ich imponujące rozmiary, zdrowy stan i wyjątkowe cechy – obwód pnia, wysokość i rozpiętość korony – przyczyniły się do podjęcia decyzji o ochronie.

Proces ustanowienia pomnika przyrody opierał się na kryteriach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Oba drzewa spełniały wymogi dotyczące obwodu pnia na wysokości 130 cm oraz wyróżniały się spośród innych drzew tego samego gatunku w skali lokalnej.

Zachować dziedzictwo przyrodnicze

Jak wyjaśnił ratusz, ustanowienie pomnika przyrody ma na celu zachowanie tych imponujących drzew jako elementu cennego dziedzictwa przyrodniczego. Decyzja gdańskich radnych to ważny krok w kierunku ochrony przyrody i podkreślenie znaczenia unikatowych i wartościowych drzew w przestrzeni miejskiej.

Kandydatów na pomnik przyrody można zgłaszać drogą mailową za pośrednictwem strony internetowej miasta Gdańska (gdansk.pl) – przypomina magistrat.

Na podstawie: media.gdansk.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu