inwentaryzacje przyrodnicze

Kolejne inwentaryzacje przyrodnicze

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku (RDOŚ) poinformowała, że jej pracownicy brali udział w kolejnych badaniach terenowych.

Były one elementem inwentaryzacji przyrodniczych prowadzonych w obszarach Natura 2000 Ostoja Knyszyńska, Puszcza Białowieska i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi.

RDOŚ w Białymstoku i kolejne inwentaryzacje przyrodnicze

Jak podaje RDOŚ, tym razem przedmiotem badań były: siedlisko przyrodnicze Bory i lasy bagienne w Ostoi Knyszyńskiej, gatunek chrząszcza wodnego – pływak szerokobrzeżek w Puszczy Białowieskiej oraz wydra w Ostoi w Dolinie Górnej Narwi. Wspomniane „obiekty” są przedmiotami ochrony w wyżej wymienionych obszarach.

Celem prowadzonych inwentaryzacji jest uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.

Inwentaryzację w Ostoi Knyszyńskiej przeprowadzono na siedlisku boru bagiennego zlokalizowanego w rejonie rezerwatu Gorbacz. Pływaka szerokobrzeżka badano m.in. w zbiornikach wodnych położonych w rejonie miejscowości Teremiski i Pogorzelce. Z kolei badania terenowe siedlisk wydry prowadzono wzdłuż Narwi w rejonie miejscowości Wojszki i Kaniuki.

Badania przyrodnicze realizowane są w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a RDOŚ jest jednym ze współbeneficjentów.

Na podstawie bialystok.rdos.gov.pl

fot. RDOŚ w Białymstoku

 

reklama