Kochać przyrodę

Jak zmienił się ruch ekologiczny w minionym ćwierćwieczu i jak te zmiany wpłynęły na obecną sytuację w ochronie środowiska? – na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty, zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska i Instytut na rzecz Ekorozwoju, która odbyła się 10 października br. w Warszawie.
 
W dyskusji udział wzięli: Maciej Grabowski, minister środowiska, Andrzej Kassenberg z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, Kuba Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Daria Kulczycka z Konfederacji Lewiatan, Leszek Drogosz z Urzędu m.st. Warszawy, Zbigniew Karaczun z Polskiego Klubu Ekologicznego, Robert Cyglicki z Greenpeace Polska oraz Anna Drążkiewicz z Polskiej Zielonej Sieci. Tego, co mieli do powiedzenia, wysłuchali przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji społeczno-badawczych, ośrodków naukowych, urzędów oraz niezależni eksperci zajmujący się ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.
 
Znamienne słowa podczas tej debaty wygłosił dr Kassenberg: – To, co łączyło ludzi, co skłaniało ich do działania, to dbanie o dobro wspólne, jakim jest przyroda. Jest ona bardzo ważna – nie można kochać Polski, bez miłości do jej przyrody.
 
Przy okazji tego wydarzenia wręczono odznaki honorowe ministra środowiska „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Zostali nimi udekorowani prof. Karaczun oraz Krzysztof Kamieniecki, współzałożyciel Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. Wyróżnienia te są przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu