Kajakami w rezerwacie

Kajakami w rezerwacie

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyznaczył szlak kajakowy w granicach rezerwatu Krutynia (tzw. Górna).

To – jak wskazuje GDOŚ – pierwszy tego typu szlak wyznaczony w warmińsko-mazurskich rezerwatach przyrody.

Przy okazji GDOŚ przypomina, że rezerwat przyrody Krutynia został ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Celem utworzenia rezerwatu było i jest zachowanie kresowych stanowisk zespołów leśnych na obszarze Pojezierza Mazurskiego i Sandru Mazursko-Kurpiowskiego, Jeziora Krutyńskiego z charakterystycznymi zespołami roślinności wodnej. Aspektem objętym ochroną jest również zachowanie malowniczego odcinka rzeki Krutyni z interesującą i bogatą mikroflorą i mikrofauną.

jak zaznacza GDOŚ, szlak kajakowy rzeki Krutyni jest uznawany za najpiękniejszy w Polsce i najpopularniejszy w całej Europie. Długość całego szlaku, licząc od wsi Zyndaki do jeziora Bełdany wynosi ok. 102 km. Dwa jego odcinki przebiegają przez rezerwaty przyrody: Krutynia (tzw. Górna), położony na gruntach Nadleśnictwa Strzałowo oraz Krutynia (tzw. Dolna), na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie.

Kajakami w rezerwacie, lecz bez wychodzenia na brzeg

Ze względu na fakt, że szlak kajakowy obejmujący rzekę Krutynię istniał jeszcze przed ustanowieniem rezerwatu przyrody oraz że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem i doskonale promuje wartości przyrodnicze Warmii i Mazur, uznano za zasadne udostępnienie rezerwatu do uprawiania turystyki kajakowej – wyjaśnia GDOŚ.

Szlak kajakowy wyznaczony został wyłącznie w obrębie wód. Oznacza to, że na terenie rezerwatu nie dopuszczono składowania i wodowania kajaków oraz wysiadania z nich. Wysiadanie na brzeg dopuszczono wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu i bezpieczeństwu uczestników spływu oraz konieczności przeniesienia sprzętu pływającego przez przenoskę na jazie zlokalizowanym między jeziorem Mokrym i jeziorem Krutyńskim. Ponadto w rezerwacie zabrania się m.in. ruchu pieszego, rowerowego, pozyskiwania roślin i grzybów, połowu ryb, czy też biwakowania. Łamanie tych zakazów jest, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wykroczeniem za które grozi kara aresztu lub grzywny – przypomina GDOŚ.

Popularność szlaku kajakowego rzeki Krutyni spowodowała, że w ostatnim czasie w granicach rezerwatu przyrody Krutynia (tzw. Górna) obserwowana była nasilająca się i niekontrolowana turystyka kajakowa. Niestety obecność turystów na tym terenie skutkuje niszczeniem roślinności, niekontrolowaną penetracją tego chronionego obszaru, płoszeniem zwierząt, w tym gniazdujących tam rzadkich i chronionych gatunków ptaków, oraz degradacji strefy brzegowej rzeki Krutyni. Dlatego też Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Dyrekcją Mazurskiego Parku Krajobrazowego, podjął decyzję o wzmożeniu kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody w granicach rezerwatu i – w uzasadnionych przypadkach – o powiadamianiu organów ścigania. Przy granicy rezerwatu przyrody stanęły również tablice informujące turystów o zakazie wstępu, w tym wodowania kajaków, oraz o możliwości przepłynięcia przez rezerwat, jednak bez wysiadania na brzeg.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama