Jest decyzja

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla wschodniego odcinka II linii metra w stolicy. Objęto nią trzy nowe stacje i tunele szlakowe na około trzykilometrowym odcinku.
 
Decyzja nakłada na inwestora obowiązek spełnienia szeregu warunków, które mają zminimalizować oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie jej realizacji i eksploatacji. Chodzi m.in. o konieczność prowadzenia monitoringu wpływu oddziaływań wibracyjnych generowanych podczas prac budowlanych i eksploatacji metra na obiekty budowlane pod kątem efektywności zaplanowanych zabezpieczeń. Ponadto kontrolowany będzie stan zieleni podlegającej oddziaływaniu inwestycji, a także poziom wód podziemnych występujących w rejonie realizacji planowanego przedsięwzięcia.
 

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny