przyszłość Bałtyku

Jaka będzie przyszłość Bałtyku?

W gdańskim przejściu podziemnym przy ul. Wita Stwosza pojawiły się morskie murale zrealizowane w ramach działań Fundacji WWF Polska. To próba zwrócenia uwagi przechodniów na problemy, jakie dotykają obecnie Morze Bałtyckie, a także na światowe wyzwanie w postaci przełowienia i niezrównoważonego rybołówstwa.

Przyszłość Bałtyku – niepokojąca wizja morza w edukacyjnej akcji WWF-u

Jeden z murali to niepokojąca wizja Bałtyku, której spełnieniu należy zapobiec. Przeżyźnienie środowiska morskiego, zagubione w toni wodnej tzw. sieci widmo, przełowienie stad ryb czy zanieczyszczenie plastikiem i hałasem to część problemów, jakie już teraz dotykają Morza Bałtyckiego i zamieszkujących go gatunków, w tym ryby, ssaków i ptaków morskich.

Warto zwrócić uwagę, że przez odpowiedzialną konsumpcję ryb, świadome wybory i zrównoważone korzystanie z zasobów Morza Bałtyckiego można pozytywnie wpłynąć na pogarszającą się kondycję środowiska bałtyckiego. WWF Polska, w ramach realizowanych projektów prowadzi m.in. działania edukacyjne, mające na celu wsparcie pozytywnych zmian w zarządzaniu ekosystemem morskim i ograniczanie negatywnego wpływu człowieka na Bałtyk.

przyszłość Bałtyku

Jednym z wyzwań jest przeżyźnienie wód, a w konsekwencji zakwit toksycznych sinic i powiększający się stale obszar beztlenowych martwych stref w Morzu Bałtyckim (obecnie to nawet 17%). Zjawisko to jest ściśle powiązane z codzienną działalnością człowieka i intensywną produkcją rolną. Aż 97% Bałtyku dotknięte jest problemem eutrofizacji. By ograniczać to szkodliwe zjawisko istotnym działaniem jest promocja i stosowanie praktyk rolniczych, mających na celu zatrzymanie związków biogennych w glebie.

Jak zaznacza WWF, jednym z głównych zanieczyszczeń w środowisku morskim jest plastik. Są to m.in. tzw. sieci widmo, czyli zagubione podczas połowów sieci rybackie. Takie dryfujące sieci potrafią jeszcze przez miesiące po zagubieniu poławiać zwierzęta morskie ze skutecznością na poziomie 20%, przyczyniając się do strat, nad którymi nie ma kontroli.

Intensywne wykorzystywanie morza powoduje kolejne zagrożenia dla jego mieszkańców, m.in. fok szarych, morświnów i sieweczki obrożnej, są to wzmożony transport morski, płoszenie zwierząt przez turystów, czy zanieczyszczenie hałasem.

Problem przełowienia i niezrównoważonego rybołówstwa

Drugi mural obrazuje globalny, wciąż narastający problem związany z przełowieniem i niezrównoważonym rybołówstwem. Obecnie już ponad 90% wszystkich zbadanych na świecie stad ryb jest przełowionych lub poławianych na najwyższym możliwym poziomie. Przy tej tendencji, ryzykujemy, że za czterdzieści lat może zabraknąć ryb na naszych talerzach. To Unia Europejska jest największym importerem morskiej żywności, a 50% importowanych przez nas ryb i owoców morza pochodzi z krajów rozwijających się – zwraca uwagę WWF.

Trzeba też pamiętać, że od rybołówstwa, jako źródła utrzymania, zależnych jest 800 mln ludzi na całym świecie i to właśnie Europejczycy, przez swoje wybory konsumenckie decydują o przyszłości tych ludzi i środowiska, w którym oni żyją. Aby zachować zasoby mórz i oceanów, niezbędne jest przejście na zrównoważone rybołówstwo, czyli takie, które można określić jako połowy odpowiednich gatunków ryb i innych organizmów morskich na dopuszczalnym poziomie, przy respektowaniu oficjalnego doradztwa naukowego i zastosowaniu zrównoważonych technik połowowych.

przełowienie ryb

Więcej osób kupujących ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów lub hodowli oznacza zdrowsze oceany, jeziora i rzeki. Odtworzenie i właściwe utrzymanie środowiska naturalnego są korzystne dla ludzi, klimatu i naszej planety – podkreśla organizacja ekologiczna

Co zatem można zrobić? WWF odpowiada, że nie należy kupować ryb pochodzących ze stad, które są już znacznie przełowione i zachęca do odpowiedzialnego kupowania ryb i owoców morza, a pomóc w tym może poradnik rybny WWF. Poradnik “Jaka ryba na obiad?” pobrać można ze strony:ryby.wwf.pl, tak aby zawsze mieć go ze sobą podczas zakupów – zachęca organizacja.

Co nas czeka?

Wszystkich odwiedzających Trójmiasto WWF zachęca do odwiedzenia Gdańska, a konkretnie do wizyty na przystanku Uniwersytet przy ul. Wita Stwosza. Tam warto zastanowić się co czeka nas w przyszłości i jaki mamy na to wpływ już teraz – zaprasza organizacja. Warto m.in. zastanowić się jaka może być przyszłość Bałtyku.

Autorem projektów murali i ich wykonawcą jest Krzesimir Jagiełło, który współpracuje z Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się sitodrukiem i projektowaniem wnętrz, a w ramach realizowanych przez WWF Polska projektów podjął się stworzenia murali morskich.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WWF Polska

rys. x 2 i fot. WWF Polska

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny