Jak pomagać ptakom

Jak pomagać ptakom w mieście?

Wraz z nadejściem pierwszych chłodniejszych dni mieszkańcy coraz częściej chcą dokarmiać ptaki – zauważa Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (UM) i w związku z tym przypomina najistotniejsze zasady poprawnego dokarmiania.

W ostatnich latach daje się mocno odczuć skutki ocieplenia klimatu, co przejawia się utrzymywaniem dodatnich temperatur także w okresie zimowym. W takich warunkach ptaki łatwiej znajdują pożywienie i dlatego nie należy niepokoić się o kondycję np. kaczek, łabędzi i gołębi, nawet podczas przymrozków, wichur i opadów deszczu czy śniegu – wskazuje UM i dodaje, że ptaki są przygotowane do takich warunków.

Jak pomagać ptakom zimą? Nie karmić mokrym i starym chlebem

Zatem jak pomagać ptakom? Gorzowski magistrat podkreśla, że chcąc pomóc wolno żyjącym ptakom na pewno nie należy podawać im mokrego, starego chleba oraz resztek z domowego stołu. Nie należy także dokarmiać ptaków „na zapas”. Karmę dla ptaków należy wykładać w takiej ilości, jaką są one w stanie zjeść natychmiast, aby się nie psuła i nie przymarzła.

Dla wielu gatunków ptaków szkodliwy jest – tak chętnie używany do ich karmienia – chleb. Jak zaznacza UM, nie należy go podawać wróblom, mazurkom, sikorom, kosom, kwiczołom, dzwońcom, trznadlom i ziębom. Wyjątkiem są gołębie miejskie, sierpówki, kawki lub gawrony, które tolerują suche białe pieczywo, pokrojone w drobną kostkę. z kolei kaczki i łabędzie preferują ziarna zbóż i drobno pokrojone świeże surowe lub ugotowane warzywa, ale bez przyprawiania solą – dodaje UM.

Magistrat podkreśla też, że ptaki wolno żyjące można dokarmiać jedynie w wyjątkowych sytuacjach np., gdy przez kilka dni z rzędu utrzymują się temperatury poniżej 0oC, a także kiedy zbiorniki wodne są zamarznięte na całej tafli w sposób utrudniający ptakom wodnym zdobywanie pokarmu.

Popularna forma dokarmiania ptaków jest pozostawianie pożywienia w karmnikach. Przyzwyczaiły się do nich w większości gatunki pospolite i niezagrożone – sikory: bogatka i modraszka, dzwońce, wróble i gile – wylicza UM. Także stosując karmniki, należy pamięta o przestrzeganiu określonych zasad. Jak wskazuje gorzowski magistrat, w przypadku korzystania z karmników, oprócz właściwego pożywienia trzeba pamiętać również o względach higienicznych – niedoczyszczona podłoga, gdzie oprócz resztek pokarmu, gromadzą się ptasie odchody, może stać się siedliskiem pasożytów i miejscem roznoszenia ptasich chorób, głównie salmonellozy. Warto też pamiętać, że karmniki chętnie odwiedzają drapieżniki, np. koty, kuny i ptaki drapieżne, dla nich ptaki stołujące się w „ptasiej jadłodajni” stają się potencjalną ofiarą.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Gorzowa Wlkp.

fot. sozosfera.pl