Konflikt na linii człowiek – wilk

Jak łagodzić konflikt na linii człowiek – wilk?

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku (RDOŚ) poinformowała, że zorganizowała konferencję pt. „Czy taki wilk straszny, jak go malują”.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) i odbyła się 12 grudnia br. w Białymstoku.

Jej zorganizowanie było odpowiedzią na wzrost liczby wniosków o odszkodowania za szkody wyrządzone przez wilki i na toczące się dyskusje dotyczące wilka w kontekście bezpieczeństwa społecznego.

Jak podaje RDOŚ, głównym celem konferencji było nawiązanie współpracy z gminami oraz innymi jednostkami mogącymi mieć istotne znaczenie w przypadku konieczności reagowania w sytuacjach kryzysowych dotyczących wilków. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia z zakresu: biologii i behawiorystyki wilka, interakcji z człowiekiem oraz aspekty prawne dotyczące ochrony gatunkowej,. Omawiano także sposoby eliminacji zagrożenia dla człowieka ze strony wilka, a także zasady używania broni palnej. Podjęto także tematykę szkód powodowanych przez wilki, zabezpieczeń oraz procedury wypłaty odszkodowań.

Konflikt na linii człowiek – wilk – pomogą fladry

Z kolei GDOŚ poinformował, że w ramach działań prewencyjno-interwencyjnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakupił fladry. Mają one na chronić zwierzęta gospodarskie przed wilkami, co warto podkreślić – objętymi ścisłą ochroną gatunkową.

Generalna Dyrekcja wskazuje, że najczęstszą przyczyną konfliktów na linii człowiek – wilk są szkody powodowane w pogłowiu zwierząt gospodarskich. Tymczasem wg GDOŚ, jedną z prostych, a jednocześnie bardzo skutecznych metod jest użycie fladr, czyli sznurów z przywiązanymi kawałkami materiału w jaskrawych barwach, którymi ogradza się teren, na którym wypasają się zwierzęta gospodarskie.

Pracownicy RDOŚ w Bydgoszczy na bieżąco przekazują fladry gospodarstwom, w których wystąpiły szkody spowodowane przez wilka, zobowiązując właścicieli do ich montażu na swoich pastwiskach.

Zakup fladr został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na podstawie bialystok.rdos.gov.pl i www.gdos.gov.pl

fot. RDOŚ w Białymstoku

 

reklama