Jak chronić rybołowa?

3 grudnia br. w Łagowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Generalną oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., poświęcona czynnej ochronie rybołowa na pograniczu polsko-niemieckim.
 
Podczas spotkania dyskutowano na temat obecnego stanu populacji rybołowa w Polsce, w szczególności o przyczynach jej załamania i głównych zagrożeniach dla gatunku. Aktualnie gatunek ten jest bowiem zagrożony wyginięciem. Ponadto prezentowano podejmowane inicjatywy dotyczące ochrony rybołowa, na przykładzie Nadleśnictwa Lipka oraz projektu realizowanego przez RDOŚ w Gorzowie Wlkp., a także działań prowadzonych przez członków Komitetu Ochrony Orłów.
 
Podczas konferencji stwierdzono również konieczność szybkiego opracowania i wdrożenia ogólnopolskiego projektu ochrony tego drapieżnika, przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów i instytucji, w celu powstrzymania procesu wymierania rybołowa na obszarze Polski.
 

Partner Portalu

Partner Portalu