Jak chronić pierwiosnka?

W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie odbyło się seminarium podsumowujące trzeci etap – realizowanego od 2011 r. – projektu czynnej i konserwatorskiej ochrony jedynego w Polsce stanowiska pierwiosnka omączonego Primula farinosa w Beskidzie Sądeckim na obszarze Natura 2000. W trakcie spotkania zaprezentowano najnowsze wyniki badań, jakie są prowadzone nad populacją tej rośliny.
 
Ekspertyza genetyczna wykazała, że stanowisko pierwiosnka w Beskidzie Sądeckim jest reliktowe i nie należy do puli genetycznej stanowisk słowackich, a raczej ma charakter północny lub swoisty dla Małopolski.
 
Obrady przyniosły szereg uwag, pomysłów i propozycji usprawnienia i poszerzenia projektu, które będą uwzględnione w czwartym etapie realizacji ochrony cennego stanowiska tej unikalnej rośliny. Duża część dyskusji dotyczyła możliwości stworzenia siedliska zastępczego, na którym możliwe byłoby wprowadzenie rośliny celem zwiększenia szans na jej przetrwanie na terenie Polski.
 
Poza referatami naukowymi w trakcie seminarium przeprowadzono pokaz lotu i działania drona, w ramach eksperymentów prowadzonych nad wykorzystaniem tych maszyn latających w ochronie przyrody.
 
Warto dodać, iż pierwiosnek omączony wymieniany jest w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin oraz w Czerwonej Księdze Karpat Polskich jako gatunek krytycznie zagrożony, a na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski – jako gatunek wymierający, krytycznie zagrożony.
 

Partner Portalu

Partner Portalu