Ile pieniędzy zarabiają drzewa

Ile pieniędzy zarabiają drzewa w Warszawie?

W Warszawie – idąc za przykładem światowych metropolii – policzono, ile pieniędzy zarabiają drzewa, które dbają o jakość powietrza i zdrowie mieszkańców – zaznacza Urząd m.st. Warszawy (UM). Magistrat wskazuje, że „praca” drzew warta jest przynajmniej 170 mln zł rocznie. To pierwsze tego typu badanie w Polsce – podkreśla UM.

Warszawa wraz z SGGW sprawdziła ile pieniędzy zarabiają drzewa

Wspólnie z zespołem naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) miasto przeprowadziło szczegółową analizę wybranych usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa na Woli (dzielnica Warszawy). Jakie korzyści może przynieść pojedyncze drzewo? – pyta UM i odpowiada, że topola biała w średnim wieku, rosnąca na jednym z wolskich osiedli, jest w stanie wyprodukować niemal 190 kg tlenu każdego roku. To konkretne drzewo magazynuje w swoich tkankach niemal 2,5 tony węgla, rocznie pochłaniając 70 kg dwutlenku węgla z atmosfery. Co więcej, taka roślina potrafi również oczyścić powietrze z niemal 400 g lokalnych zanieczyszczeń (dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłów zawieszonych PM2,5) – wyliczają miejscy urzędnicy.

Z tych pilotażowych badań wynika, że drzewa na warszawskiej Woli – a zbadaliśmy ich ponad 1300 – w ciągu jednego roku przyczyniają się do oczyszczenia powietrza z około 440 kg szkodliwych substancji. Dodatkowo produkują ponad 50 ton niezbędnego do życia tlenu, pochłaniają i magazynują 20 ton dwutlenku węgla z powietrza – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Ile pieniędzy zarabiają drzewa, których w Warszawie jest 9 milionów?

Wartość najważniejszych dla zdrowia mieszkańców usług, takich jak oczyszczanie powietrza z dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłów zawieszonych, a także magazynowanie dwutlenku węgla i produkcja tlenu, wyniosła w przypadku tej grupy drzew około 25,5 tys. zł rocznie – wskazuje UM.

Uwarunkowania zieleni wysokiej w mieście są bardzo specyficzne, stąd trudno jest dokładnie wyliczyć wartość usług świadczonych przez wszystkie dziewięć milionów drzew rosnących w Warszawie. Szacunkowo możemy jednak przyjąć, że jest to przynajmniej 170 milionów złotych rocznie – dodaje prezydent Trzaskowski.

Wycena powstała na podstawie szczegółowych pomiarów wskaźników biofizycznych, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i zaangażowania ekspertów z zespołu badawczego SGGW – dodaje magistrat.

Dzięki współpracy z ekspertami nie tylko wyceniliśmy wybrane usługi ekosystemowe. Wiemy też jak chronić stołeczne tereny zieleni i w jaki sposób kształtować politykę zrównoważonego rozwoju Warszawy. Daje nam to niezwykle cenną wiedzę do dalszych działań w sferze polityki adaptacji do zmian klimatu i zarządzania zielenią – wyjaśnia Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Ile pieniędzy zarabiają drzewa? Wzrost wartości nieruchomości powodowany przez bliskość drzew

Przy okazji magistrat przypomina, że w 2020 r. miasto posadziło w Warszawie ponad 210 tys. drzew.

Bliskość drzew wpływa pozytywnie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, a nawet chroni nasze życie. Światowe badania wskazują, że wzrost pokrycia koronami drzew ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie i życie mieszkańców miast. W związku z tym powinien stanowić podstawowy element polityki planowania przestrzennego, promujący zdrowie społeczne i sprawiedliwość środowiskową. Ważnym jest także, aby decydenci i inwestorzy dbali o lokalne tereny zieleni, ponieważ ich obecność bezpośrednio wpływa na podniesienie wartości nieruchomości – podkreśla dr Marzena Suchocka, ekspertka zespołu badawczego SGGW.

Dla przykładu, w Liverpoolu ceny mieszkań położonych blisko parku są droższe o 40% w stosunku do terenów intensywnie zabudowanych. Z kolei w amerykańskim badaniu wykazano, że wartość posesji spada w przeliczeniu o 12 zł na każde 30 cm odległości od terenu zieleni – podaje UM powołując się na źródło: The Freeway Roadside Environment 2000.

Drzewa to także zdrowie mieszkańców

Bliskość drzew wpływa nie tylko na ceny nieruchomości, ale także na inne wskaźniki, chociażby te dotyczące zdrowia. Przeprowadzone w Filadelfii badania wykazały, że zwiększenie pokrycia koronami drzew w mieście z 20% do 30% pozwoliło na zapobiegnięcie 400 zgonom rocznie (źródło: Kondo i in. 2020). Najbardziej zyskują na tym mieszkańcy o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, żyjący w dzielnicach ubogich w zieleń – przekonuje UM. Naukowcy stwierdzili, że mieszkanie w pobliżu terenów zieleni o odpowiednim pokryciu koronami drzew (powyżej 33%) zmniejsza istotnie poziom stresu, lęku i depresji u mieszkańców (B.Jianga Ch – Y.Changb , W.C.Sullivan: 2014).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama