Iglica mała

Iglica mała – ustanowiona strefa ochrony

W grudniu ub.r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ustanowił strefę ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zagrożonego wyginięciem gatunku ważki – iglicy małej (Nehalennia speciosa).

Zagrożony gatunek – iglica mała – ze strefą ochrony na Mazowszu

Jak informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ), iglica mała jest najmniejszą europejską ważką. Gatunek ten zamieszkuje brzegi niewielkich zbiorników dystroficznych, otoczonych płem torfowcowym i turzycami. Iglica mała należy do gatunków silnie zagrożonych wyginięciem i została ujęta w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Zasięg tej ważki w Polsce jest ograniczony tylko do niektórych północnych i wschodnich regionów. Ustanowiona strefa ochrony jest pierwszą strefą ustaloną na terenie województwa mazowieckiego dla ochrony zwierzęcia innego niż ptak – zaznacza RDOŚ.

Jak podaje warszawski RDOŚ, wyznaczenie strefy umożliwia okresowe lub całoroczne ograniczenie działalności człowieka na terenie objętym tą formą ochrony.

W strefie obowiązuje zakaz wycinki drzew i krzewów, zmiany stosunków wodnych, wznoszenia urządzeń i instalacji oraz przebywania osób – z wyjątkiem właściciela lub zarządcy lub osób wykonujących prace na ich zlecenie. Możliwe są odstępstwa od ww. zakazów, ale muszą one wynikać z wymogów i potrzeb zachowania gatunku, dla ochrony którego wyznaczono strefę – wyjaśnia RDOŚ. W przypadku iglicy małej tworzy się strefy całoroczne obejmujące miejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar wokół nich w promieniu do 100 m – dodaje organ ochrony środowiska.

Strefa została wyznaczona we współpracy z Nadleśnictwem Garwolin, na terenie którego znajduje się śródleśne torfowisko, będące siedliskiem iglicy małej. RDOŚ podkreśla, że stanowisko tej rzadkiej ważki zostało objęte ochroną dzięki informacji otrzymanej od leśników. Ustanowienie ochrony rodzi nadzieję na zachowanie iglicy na Mazowszu i zwiększa szanse na przetrwanie krajowej populacji tego gatunku – dodaje RDOŚ.

Na podstawie warszawa.rdos.gov.pl

fot. J. Błędowski

 

reklama