Grabienie liści

Grabienie liści na terenach miejskich – urząd mówi: stop

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w niektórych białostockich parkach nie odbędzie się grabienie liści. Opadłe liście zostaną na ziemi do wiosny. Pełnią zbyt ważną rolę w ekosystemie, by je stamtąd sprzątać – uważa Urząd Miejski w Białymstoku (UM).

Grabienie liści może szkodzić środowisku

Jak poinformował UM, liście, które opadły jesienią, razem z gałązkami, owocami, nasionami tworzą ściółkę – ostoję życia licznych organizmów glebowych. Chronią przed mrozem korzenie i nasiona znajdujące się w ziemi oraz zapobiegają nadmiernemu parowaniu i przesuszeniu gleby. Pozostawione na zimę liście świetnie osłaniają glebę i systemy korzeniowe roślin, dzięki czemu rośliny lepiej zimują i mają lepszą kondycję na wiosnę. Ponadto pod koronami drzew powstaje przyjazne środowisko dla zimujących w butwiejących liściach organizmów. Dotyczy to owadów, ślimaków, pajęczaków, dżdżownic, płazów, gryzoni, a nawet jeży.

W zalegającej warstwie liści intensywnie rozwijają się też saprofityczne gatunki grzybów, bakterie i wiele drobnych organizmów żywiących się materią organiczną i powodujących jej powolny rozkład. Pozwala to na wzbogacanie gleby w składniki pokarmowe i poprawę jej struktury. I wreszcie, dzięki tej biologicznej przemianie aż pięciokrotnie spada masa materii organicznej. Istotnie wpływa to na ograniczenie ilości odpadów organicznych, które trafiają na składowisko.

– Warto sobie uświadomić, że liście to nie są śmieciZachęcamy naszych mieszkańców, żeby na swoim terenie prowadzili podobne akcje, bo będzie to bardzo korzystne dla środowiska, w którym żyjemy. Także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zachęcamy do wzięcia przykładu z miasta – podkreślił Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

Magistrat dodał, że potrzebne i uzasadnione jest jedynie grabienie liści na otwartych przestrzeniach i w ciągach komunikacyjnych.

Gdzie nie odbędzie się grabienie liści?

Jak przekazał ratusz, w tym sezonie jesienno-zimowym liście nie zostaną wygrabione w zabytkowym Parku Lubomirskich. Ponadto w Parku Konstytucji 3 Maja, Parku Starym im. Księcia J. Poniatowskiego oraz w Parku Centralnym przy ul. K. Kalinowskiego. Akcja obejmie także teren Skweru Armii Krajowej wokół Pałacyku Gościnnego, tereny Skweru im. Wł. Zankiewicza i bulwarów przy ul. Z. Herberta.

Wiosną pozostałości materii organicznej po zimie zostaną zgromadzone w stosy i tak pozostawione przez ok. dwa tygodnie. Przez ten czas wszystkie stworzenia, które zimowały w liściach, zdążą je opuścić i poprawić bioróżnorodność parków i skwerów. Następnym działaniem będzie wywiezienie zielonych resztek do dalszego kompostowania przez firmy odpowiedzialne za utrzymanie czystości na danym obszarze – wyjaśnił urząd.

Na podstawie: bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu