Goniąc kormorany

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowej Straży Rybackiej, kierownictwa Zbiornika Jeziorsko oraz ornitolodzy przeprowadzili wspólne działania interwencyjne, w celu ratowania uwięzionych w komorach Pompowni Pęczniew (obszar Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002) kormoranów.
 
Przy okazji uwalniania ptaków wyjaśniano przyczyny wpływania kormoranów do komór pompowni. Można się jedynie domyślać, że było to związane z polowaniem na ryby. W ten sposób polujące kormorany trafiały do betonowych komór i nie były w stanie samodzielnie się z nich wydostać.
 
Pierwszego dnia interwencji wydobyto aż 60 ptaków. Część z nich udało się nakłonić do wypłynięcia, a inne odłowiono. Podczas ostatniej wizyty w komorach było już tylko sześć kormoranów, co świadczy o tym, że zjawisko znacznie się osłabiło. Przypuszczalnie zdecydował o tym niższy poziom wody w zbiorniku, dzięki czemu kormorany samodzielnie wypływają z pompowni.
 

Partner Portalu

Partner Portalu