Głos Puszczyka WPN

„Głos Puszczyka WPN” – interesująca lektura w nowym kwartalniku

Wielkopolski Park Narodowy (WPN) informuje, że wraz z Gminą Mosina podjął się wydawania kwartalnika, noszącego tytuł „Głos Puszczyka WPN”. Czasopismo ma ukazywać fascynujący świat przyrody Parku, bogactwo flory i fauny, form polodowcowych i jego wyjątkowych krajobrazów. Nowy kwartalnik to – jak zaznacza WPN – szansa na propagowanie wiedzy o przyrodzie Parku, promowanie dobrych praktyk i wymianę doświadczeń, związanych z troską o wspólne dziedzictwo naturalne, jakim jest przyroda Parku. Premierowy, jesienny numer kwartalnika „Głos Puszczyka WPN” oraz kolejny numer zimowy są już dostępne w formie elektronicznej na stronie wielkopolskipn.pl.

Krótko o pierwszym numerze kwartalnika

W pierwszym numerze tematem przewodnim jest „Nasz Park”, a zawartość kwartalnika, to m.in.: „Puszczyk – Ptak symbol”, rozmowa z dyrektorem Parku, historia Stacji Ekologicznej, Wolontariat WPN, turystyka – Szlak Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, gry edukacyjne dla najmłodszych, okiem ornitologa – o żurawiach w WPN oraz recenzje, konkursy.

„Głos Puszczyka WPN” – drugi numer już dostępny

Tematem przewodnim w drugim numerze kwartalnika jest tekst pt.: „Jak żyć? Zwierząt sposoby na zimę”. Autor artykułu zamieścił wiele interesujących informacji o przygotowaniach zwierząt do przetrwania zimy. W artykule znaleźć można odpowiedzi na szereg pytań. Na przykład: jak spędzają zimę dzikie zwierzęta? Co w tym czasie jedzą, gdzie przebywają, czy wędrują, a może zasypiają? W artykule wskazano także, jakie zaskakujące mechanizmy towarzyszą im podczas spędzania tej najtrudniejszej do przetrwania pory roku. Ponadto w numerze prezentowane są artykuły o różnorodnej tematyce, w tym np. tekst krajoznawczo-turystyczny zatytułowany: „Na tropach lądolodu”. W tym numerze znaleźć można także artykuł historyczny pt.: „Im prędzej tym lepiej – na sznycel do restauracji Mandlowej”.

Miłośnicy nauk przyrodniczych z dziedziny ornitologii mogą zapoznać się z artykułem uzupełniającym informację do rozwiązania zadania poprzedniego konkursu o intrygującym tytule: „Kania ruda – latawiec z krainy pojezierzy” oraz z ichtiologii: „Okiem ichtiologa – kilka faktów naj… na temat krajowej ichtiofauny” – podaje WPN.

Z życia Parku i nie tylko…

W wydaniu poruszane są również wątki z życia Parku, dotyczące bezpieczeństwa w Parku oraz działalności wolontariatu. Z artykułu: „Co gra w duszy wolontariuszy?” Czytelnicy dowiedzą się o inicjatywach i gotowości do działania w sferze przeprowadzanych akcji terenowych i edukacyjnych na terenie WPN-u. Opublikowano również kolejny wywiad, tym razem z leśniczym. Materiał ten nosi tytuł „Park to moje miejsce na Ziemi”. Leśniczy opowiada w wywiadzie, w jaki sposób łączył swoją pasję do przyrody z długim stażem pracy w Parku.

W numerze znaleźć można również relacje z ważnych wydarzeń, m.in. z rajdu – w artykule pt.: „Jubileuszowy rajd śladami lądolodu”, a także ze spotkań i współpracy z różnymi instytucjami. W artykule pt. „Glinianki potrzebują działań” wskazano, dlaczego jest to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów z okolic Wielkopolskiego Parku Narodowego i okolicznych gmin.

„Głos Puszczyka WPN” – to także konkursy i coś dla najmłodszych

W omawianym wydaniu nie braknie również zagadek dla najmłodszych, a także konkursu przyrodniczego pt. „Okiem ichtiologa”, w którym przewidziano nagrody za udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Dla miłośników książek o tematyce przyrodniczej ukazują się recenzje z cyklu: „Zaczytaj się w przyrodzie.”

Wielkopolski Park Narodowy wraz z Gminą Mosina zapraszają do lektury kwartalnika i do wspólnego poznawania świata przyrody Parku!

Kolejne wydania dostępne są na stronie wielkopolskipn.pl.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu