Gdzie chcemy żyć?

Jak zarządzać jakością przestrzeni publicznej i kształtować kulturę architektoniczną? Na to pytanie próbowano odpowiedzieć podczas konferencji pt. „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski”, zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski” w Pałacu Prezydenckim.
 
Konferencja była kolejną okazją do wymiany poglądów na temat ochrony krajobrazu, w związku z prezydencką inicjatywą ustawodawczą.
 
Zgubiliśmy po drodze to, co powinno służyć ochronie przestrzeni, w której wszyscy żyjemy i z której korzystamy.Wszyscy zgadzamy się co do potrzeby ochrony krajobrazu. Ale dlaczego nie jesteśmy w stanie dokonać zmiany? Wszystkie grupy interesu powinny działać, aby chronić dobro wspólne – przekonywał w swoim wystąpieniu Piotr Otawski, Główny Konserwator Przyrody.
 
Natomiast przed Pałacem Prezydenckim prezydent Bronisław Komorowski otworzył wystawę „Krajobraz dobry i zły”. Jest ona podsumowaniem konkursu fotograficznego, którego celem było pokazanie dobrych i złych przykładów ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. ekspozycję można oglądać do 20 listopada br.
 

Partner Portalu

Partner Portalu