Gdańsk liderem

Gdańsk został „Liderem zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” w kategorii miast wojewódzkich w I Ogólnopolskim Konkursie Miast. Tytuł Lidera przyznano za „aktywną i konsekwentną politykę przestrzenną, która, w warunkach silnej konkurencji, przyczynia się do rozwoju miasta metropolitalnego o racjonalnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i wyrazistym, indywidualnym charakterze”.
 
Organizatorami Konkursu są Związek Miast Polskich oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Jest to nowatorska inicjatywa, ponieważ dotychczas nie analizowano miast pod kątem logistyki planowania i prowadzonej polityki rozwoju przestrzennego, zgodnych z paradygmatem zrównoważonego gospodarowania przestrzenią.
 
gdańsk
 
W założeniach Konkursu liderem zrównoważonego gospodarowania przestrzenią jest miasto, które respektuje zrównoważony rozwój i ład przestrzenny jako podstawowe kryteria działania; prowadzi świadomą i aktywną politykę przestrzenną, przeciwdziała żywiołowej suburbanizacji, preferuje ideę miasta zwartego, dąży do rozwiązywania problemów przestrzennych na drodze porozumienia aktorów planowania przestrzennego oraz współpracuje z mieszkańcami i innymi podmiotami w zakresie decydowania o przestrzeni miasta.
 
Rola planowania przestrzennego, urbanistyki rośnie i będzie wzrastać. Stąd też idea zgłoszona przez Unię Metropolii Polskich, by stworzyć Krajową Szkołę Urbanistyki – wzorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – która kształcić będzie w systemie dwuletnim specjalistów tej bardzo złożonej profesji. Jej powstanie zależy, oczywiście, od decyzji na szczeblu krajowym, niemniej Gdańsk na pewno będzie ten pomył promował. Mamy świadomość, że ład przestrzenny, zagadnienia urbanistyki, planowanie przestrzenne i partycypacja społeczna w nią wpisana są kwestiami kluczowymi. Dziękujemy za uznanie naszych dotychczasowych starań i działań w tej niełatwej dziedzinie – powiedział podczas uroczystego wręczania tytułu Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.
 
Uroczystość odbyła się 25 września br. podczas XII Kongresu Miast Polskich. W finale konkursu o tytuł Lidera w kategorii miast wojewódzkich znalazły się również Poznań i Toruń.
 
Na podstawie: www.gdansk.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny