Zwalczanie gatunków obcych

Zwalczanie gatunków obcych – koło naukowe z nagrodą

Politechnika Białostocka poinformowała o wygranej Koła Naukowego Leśników z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Otrzyma ono 9860 zł na realizację projektu pn. „Inwentaryzacja i zwalczanie gatunków obcych runa Puszczy Białowieskiej”. Realizacja projektu rozpocznie się wraz z początkiem nowego semestru.

Zwalczanie gatunków obcych – projekt konkursowy

Projekt Koła Naukowego z Politechniki Białostockiej znalazł się wśród sześciu najlepszych w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Akademię Fundacji BOŚ. Jest to konkurs dedykowany młodzieży szkolnej oraz studentom uczelni wyższych. Ma na celu wsparcie kół naukowych, działających w zakresie ekologii, klimatologii lub sozologii. W realizacji projektu udział wezmą instytucje ochrony przyrody.

W ramach konkursu zaplanowano obóz naukowy w Puszczy Białowieskiej. Na czas jego trwania, w porozumieniu z lokalnymi nadleśnictwami wyznaczone mają zostać tereny badawcze. Dodatkowo, do projektu włączone zostaną tereny, na których Koło Naukowe Leśników prowadziło już podobne działania. Ma to pozwolić na analizę efektywności zwalczania gatunków obcych w runie. Przygotowania do obozu obejmować będą naukę biologii gatunków, naukę identyfikacji gatunków obcych, a także typowanie potencjalnych siedlisk narażonych na ekspansję gatunków obcych. Wiosną studenci mają spotkać się z przedstawicielami nadleśnictw, by omówić, a potem wybrać właściwe obszary.

Postępy w realizacji projektu można śledzić na facebookowym profilu Koła Naukowego Leśników.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. własność Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej

Partner Portalu

Partner Portalu