Europejska strategia leśna

Europejska strategia leśna i promowane modele gospodarki

Unia Europejska (UE) powinna promować modele gospodarki leśnej, które mają na celu zapewnienie środowiskowego, a także społecznego i gospodarczego zrównoważenia lasów – zaznaczyli posłowie Parlamentu Europejskiego (PE) w czwartek (8 października br.). Europejska strategia leśna na okres po 2020 r., która ma ukazać się na początku 2021 r., powinna być niezależna i samodzielna, odpowiednio dostosowana do Europejskiego Zielonego Ładu i zapewniać, że lasy będą mogą kontynuować odgrywanie wielofunkcyjnej roli – zaznaczyli posłowie PE w rezolucji nie legislacyjnej, przyjętej 462 głosami za, przy 176 głosach przeciwko oraz przy 59 wstrzymujących się.

Lasy w UE

Parlament Europejski zaznacza, że lasy i inne obszary zalesione zajmują obecnie ok. 43% powierzchni UE, osiągając co najmniej 182 mln hektarów i obejmując 5% wszystkich lasów na świecie. W Europie, 23% wszystkich lasów znajduje się na obszarach Natura 2000, a warto zaznaczyć, że lasy absorbują ponad 10% emisji gazów cieplarnianych UE. Według PE, ok. 60% lasów UE jest własnością prywatną, a duża część to małe gospodarstwa leśne (poniżej 3 hektarów). Ponad 60% lasów produktywnych UE jest certyfikowanych jako dobrowolnie spełniające normy zrównoważonej gospodarki leśnej. W tym sektorze w UE zatrudnionych jest bezpośrednio co najmniej 500 tys. osób, a pośrednio 2,6 mln osób.

Europejska strategia leśna i zrównoważona gospodarka

Zrównoważona gospodarka leśna powinna przystosować lasy do zmieniających się warunków klimatycznych oraz promować ich środowiskowe, a także społeczne i gospodarcze zrównoważenie – mówią europosłowie. Z kolei właściciele lasów, którzy zaaplikują zasady zrównoważonej gospodarki leśnej, powinni otrzymać lepsze wsparcie finansowe, włącznie z nową, specjalną pomocą dla obszarów Natura 2000 oraz dostać sprawiedliwą rekompensatę za straty gospodarcze spowodowane wprowadzeniem środków ochronnych – podkreśla PE.

Europejska strategia leśna – lasy muszą być bardziej odporne na kataklizmy

Według europosłów, europejska strategia leśna powinna pomóc wzmocnić europejską odporność na kataklizmy oraz narzędzia wczesnego ostrzegania, w celu zwiększenia prewencji i gotowości na wypadek np. pożarów, powodzi czy inwazji szkodników. Eurodeputowani wzywają też do efektywnego złagodzenia wpływu zmian klimatycznych na pożary lasów oraz nalegają na właściwe finansowanie badań i innowacji, by lasy stawały się bardziej odporne klimatycznie. Właściciele lasów powinni otrzymać większe wsparcie w zakresie stosowania środków zapobiegawczych, radzenia sobie z kryzysami oraz przywracania dotkniętych obszarów leśnych, np. poprzez nowy mechanizm kryzysowy UE – dodają posłowie.

Budowanie z drewna oraz walka z nielegalnym wyrębem

Posłowie Parlamentu Europejskiego domagają się także szerszej promocji drewna jako elementu zrównoważonego budownictwa i odnawialnego surowca, wzywają do intensywniejszej walki z nielegalnym wyrębem, a także żądają łatwiejszego śledzenia importowanych produktów oraz nalegają na większą promocję zrównoważonego leśnictwa na całym świecie przez UE.

Lasy mają ogromne znaczenie dla nas wszystkich. Dlatego musimy zaakceptować nie mniej, niż ambitną i samodzielną strategię UE, która zachowuje równowagę pomiędzy gospodarczym, ekologicznym i społecznym zrównoważeniem naszych lasów i terenów leśnych, wspiera ich odporność oraz pomaga nam iść w kierunku gospodarki o zamkniętym obiegu – powiedział Petri Sarvamaa, poseł sprawozdawca.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny