Eliminacja gatunków obcych

W ramach zadania pn. „Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwatach przyrody na terenie województwa mazowieckiego” zrealizowano działania ochronne w rezerwacie przyrody im. Bolesława Hryniewieckiego. Prace prowadzono na mocy porozumienia pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie a Nadleśnictwem Chojnów. Wsparcia finansowego udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Działania stanowiły kontynuację zadań realizowanych w poprzednich latach. Polegały one na eliminacji gatunków obcych, w szczególności czeremchy amerykańskiej na łącznej powierzchni ponad 5 ha.
 
Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego utworzony został w 1977 r. Celem ochrony jest tu zachowanie starodrzewu dębowo-sosnowego o cechach zbiorowiska naturalnego.
 

Partner Portalu

Partner Portalu