Ekologiczny akcent

Tramwaje Warszawskie otrzymały dyplom honorowy II edycji Nagrody im. Barbary i Stanisława Brukalskich za „budowę zielonych torowisk na zielonym Żoliborzu”. Nagroda jest przyznawana spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom, deweloperom i inwestorom indywidualnym za najlepsze inwestycje (remontowe i budowlane) uwzględniające specyfikę architektoniczną Żoliborza.
 
Budowa zielonych torowisk, wzorem innych europejskich metropolii, wprowadza „ekologiczny wątek” w zurbanizowane obszary miejskie.
 
W stolicy znajduje się obecnie ponad 3,7 km tego typu torowisk, a w planach jest budowa kolejnych.
 
Na podstawie: www.um.warszawa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu