Ekologiczna katastrofa na Baryczy

Ekologiczna katastrofa na Baryczy – działania samorządu województwa

W ostatnich dniach doszło do niebezpiecznego skażenia wody w rzece Barycz. Ekologiczna katastrofa na Baryczy objęła ok. sześćdziesięciokilometrowy obszar między Raszycami, a Nowym Grodziskiem. Zagrożenie sięgnęło również znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Stawów Milickich – przypomina Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) i dodaje, że podczas konferencji prasowej, która odbyła się w miniony piątek (10 lipca) w Miliczu Cezary Przybylski, marszałek województwa poinformował o aktualnej sytuacji w rejonie Doliny Baryczy oraz o działaniach podjętych przez samorząd województwa wobec zaistniałej sytuacji.

Ekologiczna katastrofa na Baryczy – Stawy Milickie uchronione!

Na szczęście dzięki szybkiej reakcji udało się odciąć dopływy Baryczy do Stawów Milickich. W ten sposób uchroniliśmy zarówno ryby, ale i rezerwat ptactwa. Skutki katastrofy będziemy odczuwać jeszcze długo, teraz najważniejsze jest ratowanie przyrody. Dlatego podjęliśmy decyzję o przekazaniu 400 tys. złotych na zakup specjalistycznych pomp do napowietrzania wody – powiedział marszałek Przybylski.

Jak podaje UMWD, w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom, jakie niesie za sobą katastrofa ekologiczna na Baryczy, wniosek o przekazanie 400 tys. zł zostanie przedstawiony radnym sejmiku podczas najbliższej sesji. Pieniądze te mają zostać przekazane podlegającej samorządowi województwa spółce Stawy Milickie, która przeznaczy je na zakup specjalistycznego sprzętu do napowietrzania skażonej wody. W opinii specjalistów to skuteczny sposób ratowania zanieczyszczonego ekosystemu – zaznaczają marszałkowscy urzędnicy.

Ekologiczna katastrofa na Baryczy ma także wymiar ekonomiczny

To katastrofa, która ma podwójny wymiar – ekologiczny, ale też ekonomiczny. Cała lokalna branża turystyczna żyje wokół rzeki Barycz i z pewnością odczuje negatywne skutki zanieczyszczeń. Musimy więc ratować środowisko, ale też pomóc tutejszym firmom – dodał Paweł Wybierała, członek zarządu województwa.

Barycz i największy rezerwat przyrody

Przy okazji UMWD przypomniał, że Barycz przepływa przez największy w Polsce rezerwat przyrody. Według urzędu marszałkowskiego, Park Krajobrazowy Dolina Baryczy jest jednym z najważniejszych w Europie siedlisk ptaków wodnych. Na jego terenie znajdują się także unikatowe w skali świata Stawy Milickie. To największy kompleks stawów hodowlanych w Polsce liczący ponad 6500 ha stawów. Niemal wszystkie zbiorniki, w których Spółka prowadzi hodowlę, znajdują się na Obszarach Chronionych Natura 2000, a większość z nich objętych jest ścisłą ochroną rezerwatu przyrody. Kompleks stawów w Dolinie Baryczy objęty jest również konwencją Ramsarską, której celem jest ochrona cennych obszarów wodno-błotnych, a szczególnie populacji ptaków wodnych oraz wpisany jest na listę Living Lakes, na której znajdują się takie miejsca jak Morze Martwe, czy Jezioro Wiktorii.

Urząd marszałkowski dodaje, że trwają też starania o wpisanie tego wyjątkowego zakątka na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWD

fot. UMWD

reklama