Edukacyjny piknik

Od połowy czerwca br. w 10 miejscowościach położonych wzdłuż Biebrzy odbywają się pikniki edukacyjne. Ich organizatorami są Biebrzański Park Narodowy oraz Instytut Biologii Ssaków PAN z Białowieży. Tematem przewodnim tych wydarzeń są ptaki wodno-błotne doliny Biebrzy oraz gatunki inwazyjne.
 
Do tej pory odbyły się trzy takie pikniki – w Goniądzu (15 czerwca), Lipsku (23 czerwca) i Sztabinie (24 czerwca). Dziś organizatorzy zawitają do Suchowoli, a jutro do Dolistowa. Spotkania o tematyce przyrodniczej potrwają do 1 lipca br.
 
Każdy piknik rozpoczyna się prelekcją o gatunkach inwazyjnych i zagrożeniach, jakie mogą powodować. Dodatkowo organizatorzy zaplanowali wiele zabaw i konkursów, nie tylko dla dzieci. Można było np. ozdobić kubek podobizną ptaka technikądecoupage. Natomiast w specjalnym namiocie emitowano – nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych w Łodzi – tryptyk o niezwykłych roślinach i zwierzętach, które opuściły granice naturalnych zasięgów występowania i opanowały inne kontynenty. Okazuje się, że w Europie i Polsce spotkać można bardzo wielu takich obcych przybyszów. Podczas pikniku można było również posilić się przygotowanymi przekąskami.
 
Już pierwsze spotkania pokazały, że zaproponowana lokalnej społeczności tematyka cieszy się sporym zainteresowanie. Na piknik w Goniądzu przybyło ponad 150 osób (mimo deszczowej pogody). Każdy mógł poćwiczyć pisanie i rysowanie bocianim piórem. Obiektem prac rysowników była norka amerykańska, przedstawiana jako wyjadacz ryb i niszczyciel gniazd ptasich.
 
Na podstawie: www.biebrza.org.pl
Fot. Piknik w Goniądzu (archiwum Biebrzańskiego Parku Narodowego)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu