Edukacja w ogrodzie

Ogród botaniczny w Kielcach ma nowy obiekt służący celom edukacyjnym. 26 czerwca br. przekazano do użytkowania nowy budynek „zielonej szkoły”. Będą się tam odbywały lekcje edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży i studentów, w oparciu o zgromadzone w ogrodzie zbiory i kolekcje roślin. Oprócz zajęć w budynku będzie można również prowadzić zajęcia terenowe z zakresu botaniki, ekologii, ogrodnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, a nawet geologii, zoologii i architektury krajobrazu.
 
Budynek został zaprojektowany na nieregularnym rzucie, aby łagodniej wpisywał się w otoczenie. Jest to obiekt o konstrukcji żelbetowej, częściowo obłożony gabionami – koszami wykonanymi z prętów stalowych, wypełnionymi kamieniem pochodzącym z terenu ogrodu. Pomieszczenie zajęć edukacyjnych nie jest zadaszone, a jedynie przykryte ażurowym, drewnianym sklepieniem. Z kolei ściany zostały obłożone stalową ocynkowaną siatką, służącą głównie roślinom pnącym.
 
Na podstawie: www.um.kielce.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu