edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna w rezerwatach przyrody

W listopadzie br. w rezerwacie przyrody im. Króla Jana Sobieskiego w Warszawie zostały ustawione tablice edukacyjne – informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ).

Wykonano je w ramach projektu pn. „Mazowieckie rezerwaty przyrody”, który został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW).

Tablice edukacyjne, czyli edukacja ekologiczna w stołecznych rezerwatach przyrody

Tablice zawierają podstawowe informacje dotyczące najcenniejszych siedlisk i gatunków oraz działań ochronnych planowanych do realizacji w nadchodzących latach w rezerwacie.

Jak zaznacza RDOŚ, głównym celem projektu jest przekazanie odwiedzającym rezerwaty wiedzy na temat wartości przyrodniczych tych terenów oraz zachęcenie do współdziałania w ich ochronie. Prace w ramach projektu zaplanowano na lata 2018-2019. Mają one objąć przede wszystkim rezerwaty przyrody zlokalizowane w Warszawie i jej bezpośrednich okolicach.

Jednak RDOŚ zaznacza, że w kolejnych latach planowane jest rozszerzenie działań edukacyjnych na inne obszary chronione zlokalizowane w województwie mazowieckim.

W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania edukacyjne obejmujące 15 rezerwatów przyrody – informuje RDOŚ. Projektem objęte są rezerwaty: Bagno Jacka, Jeziorko Czerniakowskie, Kalinowa Łąka, Kawęczyn, Las Bielański, Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego, Las Natoliński, Ławice Kiełpińskie, Łosiowe Błota, Morysin, Olszynka Grochowska, Skarpa Ursynowska, Stawy Raszyńskie, Wyspy Zawadowskie oraz rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego. Na ich terenie ustawionych zostanie 40 tablic edukacyjnych. Oprócz planów poszczególnych rezerwatów będą one zawierały informacje o ich najcenniejszych elementach. Znajdą się na nich także informacje o zagrożeniach, działaniach ochronnych i warunkach udostępnienia (np. ruch pieszy, pływanie, ruch rowerowy itd.).

Jak zaznacza RDOŚ, rozpoczęły się także zdjęcia do filmu, którego premierę zaplanowano na jesień 2019 r. Wiosną i latem 2019 r. zorganizowane zostaną spotkania informacyjno-edukacyjne na terenie udostępnionych rezerwatów. Uczestnicy spotkań będą mogli wziąć udział w konkursach, grach i zabawach edukacyjnych oraz skorzystać z punktu informacyjnego RDOŚ.

Przy okazji RDOŚ wskazuje, że ochrona rezerwatów przyrody, w szczególności tych znajdujących się blisko terenów zamieszkanych i dużych arterii samochodowych, stanowi niemałe wyzwanie.

Problemy te dotyczą także stołecznych rezerwatów przyrody. Wraz z rozwojem miasta rośnie zagrożenie antropopresją, której łagodzenie jest zazwyczaj bardzo trudne. Dbałość o takie tereny często wymaga kompromisów pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a ochroną przyrody.

Na podstawie warszawa.rdos.gov.pl

fot. RDOŚ w Warszawie

 

reklama