edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna o pszczołach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) poinformował o nowym miejscu na edukacyjnej mapie regionu.

Chodzi o ścieżkę edukacyjną zatytułowaną „W przyjaźni z pszczołami”, którą przy wsparciu WFOŚiGW zrealizował Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach (ZODR).

Pszczela edukacja ekologiczna ze wsparciem WFOŚiGW

Wspomniana ścieżka pozwala poznać lepiej świat pszczół i innych owadów zapylających, w tym błonkówek, muchówek i chrząszczy. Dzięki niej można się również dowiedzieć więcej o gatunkach roślin miododajnych, w tym o facelii, rzepaku, klonie i lipie, a także o samym procesie powstawania miodu.
Oprócz tablic informacyjnych ustawiono – nawiązujące kształtem do plastra miodu – stolik i krzesła. Na ścieżce znalazły się także gry edukacyjne oraz hotel dla pszczół.

W ramach projektu przeprowadzone zostały także zajęcia dla uczniów w Biosurowcowym Ogrodzie Dydaktycznym, warsztaty dotyczące rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska. Elementem przedsięwzięcia była także XV Edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej. W ramach projektu przygotowano także materiały edukacyjne: „ABC Rolnictwa”, „Zasoby przyrody”, „W zgodzie z naturą. Zielone dachy” oraz „Uprawa roślin na cele energetyczne”.

Realizacja projektu edukacyjnego przez ZODR kosztowała 46 tys. zł, a ponad 28 tys. zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Na podstawie www.wfos.szczecin

fot. WFOŚiGW w Szczecinie

 

reklama