Dzień dla środowiska

Dziś, 5 czerwca, obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony w 1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
Świętowany jest w ponad stu krajach dla podkreślenia potrzeby utrzymania zgodności rozwoju cywilizacji z zachowaniem wartości ekologicznych świata. Światowy Dzień Ochrony Środowiska wyznaczono w rocznicę inauguracji pierwszej światowej konferencji poświęconej ochronie środowiska przyrodniczego. W tym też roku ustanowiono agendę ONZ: Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme – UNEP). Agenda ta koordynuje działania ONZ w zakresie ochrony środowiska naturalnego i monitoruje jego stan na świecie.
 
Podstawowym celem tego święta jest podniesienie świadomości ekologicznej. Stąd podczas Światowego Dnia Ochrony Środowiska organizowane są liczne imprezy, festyny, koncerty, happeningi promujące działania na rzecz ochrony przyrody i uświadamiające konieczność zrównoważonego rozwoju.
 
 
Tegoroczne obchody odbywają się po hasłem „Think, eat, save” („Myśl, jedz, oszczędzaj”). To wyraźny apel o rozsądne gospodarowanie żywnością na świecie. Hasło to jest wynikiem ogromnej dysproporcji, jaka zachodzi na naszej planecie – z jednej strony, każdego dnia umiera z głodu 20 tys. dzieci, z drugiej zaś, rocznie marnuje się blisko 1,3 mld ton żywności, a znaczna część z nich trafia na składowiska odpadów!
 

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny