Działania pielęgnacyjne już niebawem

Blisko 300 cennych, kilkusetletnich drzew w rezerwacie Łężczok zostanie poddanych zabiegom pielęgnacyjnym. Zaplanowane działania mają zapewnić bezpieczeństwo turystom i umożliwić swobodne poruszanie się po szlakach.
 
Aleje wiekowych drzew cieszą się dużą popularnością wśród turystów. Pełnią one istotną funkcję zarówno krajobrazową, jak i komunikacyjną, wyznaczono tu bowiem szlaki ruchu pieszego po rezerwacie. Groble prowadzą do wieży widokowej, umożliwiającej obserwację wielu gatunków ptaków, licznie zamieszkujących wyspy na stawach. Pozwalają także na prowadzenie gospodarki rybackiej, niezbędnej z punktu widzenia zachowania cennych siedlisk przyrodniczych.
 
Żeby jednak wiekowe dęby, lipy, buki i graby nie stanowiły zagrożenia dla gości odwiedzających to miejsce, niezbędne jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych. W związku z tym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, we współpracy i przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, przeprowadzi pielęgnację najstarszych i najcenniejszych drzew w rezerwacie Łężczok. Prace obejmą m.in. przycinanie koron, skrócenie lub usunięcie niebezpiecznych konarów, gałęzi i pni. Mają one poprawić statykę drzew oraz zagwarantować drożność szlaków komunikacyjnych, umożliwiając bezpieczne poruszanie się po terenie rezerwatu.
 
Zadania te, prowadzone w ramach projektu pn. „Realizacja działań z zakresu ochrony przyrody w rezerwatach przyrody”, wykonane zostaną w ostatnich tygodniach 2014 r.
 

Partner Portalu

Partner Portalu