Działania ochronne w rezerwacie torfowiskowym

Działania ochronne w rezerwacie torfowiskowym Rotuz

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) przeprowadziła działania z zakresu ochrony czynnej na torfowisku w rezerwacie przyrody Rotuz. To forma ochrony przyrody położona w gminach Chybie i Czechowice-Dziedzice. Aby ograniczyć postępujący proces osuszania oraz sukcesji torfowiska przez porastające je drzewa, część z nich wycięto, a resztę zaobrączkowano.

Wycinka i obrączkowanie drzew jako działania ochronne

W okresie do połowy grudnia ub.r. wykonane zostały prace w ramach realizacji zadania pn. „Kompleks działań ochrony czynnej na torfowisku w rezerwacie przyrody Rotuz”. Działania ochronne objęły wycinkę drzew o grubości poniżej 7 cm i zaobrączkowanie pozostałych drzew. Z prac wyłączono drzewa reliktowe i martwe oraz wyróżniające się krajobrazowo – podała RDOŚ.

Część torfowiska porośnięta jest sosną, brzozą oraz trzciną. Są to gatunki, które negatywnie oddziałują na znajdujące się w rezerwacie cenne torfowisko, wygrywając dostęp do wody i poprzez to obniżając jej poziom. Z uwagi na to, muszą być tam eliminowane. Sukcesja drzew wywiera także negatywny wpływ na szatę roślinną torfowiska, doprowadzając do zniekształcenia tego cennego siedliska. Od kilku lat obserwujemy stopniowy spadek wody na torfowisku i powiązany z tym wzmożony proces jego zarastania. Stąd decyzja o konieczności przeprowadzenia działań ochronnych – mówi Przemysław Skrzypiec, zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody. – Aby maksymalnie ograniczyć ingerencję na ekosystem rezerwatu, wszystkie prace na torfowisku wykonane zostały w zimie, w sposób ręczny. A cała biomasa powstała w wyniku prac, została zebrana i usunięta poza teren torfowiska – dodał.

Obrączki jako działania ochronne

Obrączki na drzewach powstały poprzez zdarcie kory i łyka na szerokości min. 20 cm. Wykonanie obrączek zastępuję wycinkę – takie drzewo zacznie redukować przyrost i straci siły witalne i będzie stopniowo obumierać. Przekształci się w idealne środowisko dla próchnojadów, dziuplaków (większe okazy) i innych destruentów, jak grzyby. Ostatecznie zmurszałe i rozpadające się drewno zniknie wchłonięte przez torfowisko – wyjaśniła RDOŚ.

Wykonane działania ochronne to bardzo ważny wstęp do dalszych prac – zaznaczył organ ochrony środowiska. Jak dodała RDOŚ, w przyszłości przyrodnicy planują uzupełnienie tych działań poprzez wybudowanie przetamowań na rowach melioracyjnych. W sposób kontrolowany będą one miały spowodować zatrzymanie wody odpływającej z torfowiska.

Jedno z najcenniejszych torfowisk śródleśnych w Polsce

Przedmiotem ochrony rezerwatu jest torfowisko śródleśne wraz z fragmentami boru bagiennego i boru wilgotnego. Jest to najlepiej zachowany tego typu obiekt w Polsce południowej, w ramach torfowisk na niżu. Wyróżnia się on unikatową florą mszaków i roślin naczyniowych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 40,63 ha, a samego torfowiska ponad 15 ha. Rezerwat nie jest udostępniony do ruchu turystycznego. Oznacza to, że na jego obszarze obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się. Z jednej strony poruszanie się po torfowisku niszczy bowiem jego delikatną strukturę, z drugiej natomiast stanowi niebezpieczeństwo utonięcia. Przez rezerwat przechodzą głębokie na ponad 2 m, choć niewidoczne dla oka rowy – zaznaczyła RDOŚ. Wejście na teren rezerwatu może skutkować nałożeniem mandatu karnego – dodał organ ochrony środowiska.

Działania ochronne sfinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach

„Kompleks działań ochrony czynnej na torfowisku w rezerwacie przyrody Rotuz” został wykonany w ramach zadania sfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jego koszt wyniósł niecałe 138 tys. zł – wskazała RDOŚ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Tomasz Bąkowski

Partner Portalu

Partner Portalu