na rzecz ochrony żubra

Działają na rzecz ochrony żubra

Zespół naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Olech koordynuje działania na rzecz ochrony żubra w Polsce i Europie. Według SGGW, dzięki tym działaniom żubrów w Polsce przybywa, a do różnych europejskich hodowli wyjechało w ostatnich latach ponad 100 tych zwierząt. Tym razem pięć żubrów trafi do Serbii – zapowiada uczelnia.

Pięć zwierząt wyjechało z Polski w ramach działań na rzecz ochrony żubra

28 marca br. pięć żubrów z Polski wyruszyło w podróż do Serbii. Miejscem docelowym jest Park Narodowy Fruška Gora. Żubry będą tam przebywały z zagrodzie o powierzchni 120 ha, położonej w lesie. W 1/6 powierzchni są to łąki i pastwiska. To pierwsze półwolne stado żubrów w Serbii – zaznacza SGGW i dodaje, że do tej pory zwierzęta te utrzymywane były jedynie w ogrodzie zoologicznym w Palic. W Europie powstanie kolejna hodowla nizinnej linii tego gatunku, dzięki czemu Serbia włączy się w działania na rzecz czynnej ochrony żubra. W podróż wyjechały cztery samice z Ośrodka Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego oraz samiec z Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Przemieszczanie żubrów w celu ich dalszej hodowli wynika z założeń programu hodowli żubrów, ujętego w Strategii ochrony żubra (Bison bonasus) w Polsce oraz z European Bison Action Plan opublikowanego przez IUCN.

Prace na rzecz ochrony żubra koordynują specjaliści z SGGW

Jak zaznacza SGGW, przed wyruszeniem w podróż zwierzęta są badane i otrzymują stosowne świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii. Zgodę na całe przedsięwzięcie muszą także wydać właściwe organy, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz, w przypadku zwierząt z parku narodowego, Minister Klimatu i Środowiska. Żubry podróżują w osobnych drewnianych skrzyniach, co zapewnia im maksimum bezpieczeństwa podczas transportu. Wywóz żubrów do Serbii współfinansowany jest w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”, a koordynacją tego przedsięwzięcia zajmują się specjaliści z SGGW. Uczelnia podkreśla, że od wielu lat zespół prof. dr hab. Wandy Olech realizuje szereg działań na rzecz ochrony króla puszczy w Polsce i Europie. To dzięki nim żubrów w Polsce przybywa, a do różnych europejskich hodowli wyjechało w ostatnich latach już ponad 100 zwierząt tego gatunku – podkreśla uczelnia.

Na podstawie media.sggw.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu