Dolina zrewitalizowana

Dolina zrewitalizowana

Zaniedbana dolina Rowu Rudzkiego II, zlokalizowana w dzielnicy Ruda, w Rudzie Śląskiej zmieniła swoje oblicze.

Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) poinformował, że właśnie zakończyły się prace związane z rewitalizacją tego terenu.

Dolina zrewitalizowana za ponad 1 mln zł

Inwestycja kosztowała ponad 1 mln zł, a większość tej kwoty miasto otrzyma w ramach refundacji ze środków unijnych. Projekt rewitalizacji objął m.in. budowę nowej ścieżki pieszo-rowerowej oraz ścieżki edukacyjnej z placem zabaw. Zainstalowane zostały także budki lęgowe dla ptaków i owadów, nasadzono też nowe rośliny.

Rewitalizacja przestrzeni miejskich obejmuje nie tylko budynki, czy infrastrukturę komunalną, ale także tereny zielone. Potrzebujemy zieleni i chcemy ją przywracać mieszkańcom. Oprócz zakończonej właśnie inwestycji rewitalizujemy hałdę w Wirku oraz budujemy Trakt Rudzki, który docelowo połączy obszary zielone w Wirku i Nowym Bytomiu. Mamy też plany na rewitalizację w następnych latach 180 ha kolejnych terenów zielonych, m.in. wzdłuż Bytomki – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Prace przy rewitalizacji tej części doliny rozpoczęły się wiosną. – W pierwszej kolejności trzeba było ten teren uprzątnąć ze śmieci. Przeprowadzona została też wycinka roślin inwazyjnych, usunięte zostały także części powalonych lub uschniętych drzew, głównie tych, które kolidowały z projektowanymi ścieżkami – wylicza Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.

W ramach inwestycji, oprócz budowy ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 650 m, schodów terenowych, placu zabaw dla dzieci i montażu elementów małej architektury, zainstalowane zostały także budki lęgowe dla ptaków i owadów. W terenie pojawiły się także skrzynki dla nietoperzy i nasadzenia kilkudziesięciu drzew i krzewów.

Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności

Rudzki magistrat podkreśla, że niezwykle istotnym elementem całego przedsięwzięcia jest jego aspekt edukacyjny. Na obszarze objętym inwestycją została wytyczona ścieżka edukacyjna, przy której zainstalowane zostały tablice edukacyjne. – Planujemy jeszcze wydanie broszury informacyjnej, a także książeczki i kolorowanki dla dzieci. Opracowane zostaną także materiały do placówek oświatowych – informuje Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.

Cała inwestycja kosztowała ponad 1 mln zł, z czego w formie refundacji unijnej miasto ma otrzymać zwrot 85% kosztów kwalifikowanych. – Dofinansowanie przyznane zostało miastu już w ubiegłym roku. Otrzymały go jedynie cztery projekty z województwa. Udzielone ono zostało w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014 – 2020. Działanie 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej ZIT – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta UM.

Jak podkreśla UM, dolina Rowu Rudzkiego odznacza się dużymi walorami krajobrazowymi i dużą różnorodnością zwierząt, szczególnie płazów i ptaków. – Występuje tu także pięć gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce, w tym konwalia majowa i bluszcz pospolity, oraz dwa gatunki zagrożone w skali regionu górnośląskiego – rzeżucha gorzka i jeżogłówka pojedyncza. Ponadto znajdują się tutaj dwa pomniki przyrody – 150-letni grab oraz 200-letni dąb szypułkowy – wylicza Ewa Wyciślik.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. UM Ruda Śląska