na walkę z kłusownictwem

Dofinansowanie na walkę z kłusownictwem

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) stawia na walkę z kłusownictwem wodnym. Intensywniejsze działania zapobiegające kłusownictwu na rzece Parsęta będą mogli prowadzić członkowie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego, a to za sprawą zakupu samochodu i łodzi oraz innego potrzebnego sprzętu. Na ten cel Powiat Kołobrzeski otrzyma z Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020 ponad 216 tys. zł.

Umowę przyznającą wsparcie na walkę z kłusownictwem podpisali 22 maja br. w Kołobrzegu Anna Bańkowska, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego i Tomasz Tamborski, starosta kołobrzeski.

216 tys. zł dofinansowania na walkę z kłusownictwem

Jak zaznacza UMWZ, w Parsęcie występuje ok. 27 gatunków ryb, a główne nasilenie działań kłusowniczych na tym terenie występuje w okresie tarła troci i łososia. To właśnie wtedy połowy kłusownicze są najobfitsze, a szkody wyrządzane w populacji tych gatunków ryb największe. Duży wpływ na wielkość populacji ma również połów ryb dokonywany przez wędkarzy bez stosownych zezwoleń.

Wspomniany zakup samochodu, łodzi wraz z przyczepą, a także garażu i bezzałogowego statku powietrznego wraz z kamerą termowizyjną oraz części umundurowania pozwoli Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego na zwiększenie działań mających na celu ograniczenie kłusownictwa na rzece Parsęcie i jej dopływach.

Strażnicy będą monitorowali brzegi rzeki oraz lokalizowali i zgłaszali odpowiednim instytucjom nielegalne zrzuty ścieków i dzikie wysypiska śmieci zlokalizowane w jej pobliżu. Patrole odbywać się będą zarówno w dzień, jak i w nocy.

Na wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego do Powiatu Kołobrzeskiego ze wspomnianego programu operacyjnego trafi ok. 216 tys. zł, a całkowity koszt zadania to ponad 250 tys. zł.

Na podstawie www.wzp.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)