Do rezerwatu z psami? Pierwszy taki rezerwat przyrody w województwie śląskim

Rezerwat przyrody Segiet otwiera się na psy – poinformowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ). Organ ochrony środowiska wprowadził zmianę do planu ochrony obowiązującego na tym obszarze. Zgodnie z nią od teraz do obiektu można wprowadzać czworonogi. To – wg RDOŚ – wyjątkowa sytuacja. Jest to bowiem pierwszy rezerwat przyrody w województwie śląskim, do którego na spacer będzie można wybrać się ze swoim pupilem. Dzięki tej zmianie osoby wchodzące do rezerwatu z psami nie będą już naruszać obowiązujących przepisów.

Przyrodnicza perła metropolii otwiera się na psy

Rezerwat przyrody Segiet położony jest w pobliżu dużych aglomeracji miejskich, w sąsiedztwie zabudowań Bytomia i Tarnowskich Gór. Ta lokalizacja rezerwatu skutkuje silną presją turystyczną. Dopuszczenie możliwości wejścia do tego obiektu z psem uwzględnia społeczny aspekt jego powołania i jego znaczenia jako miejsca odpoczynku okolicznych mieszkańców.

– W trakcie przeprowadzonych przez nas licznych oględzin rezerwatu Segiet, głównie podczas prac nad jego poszerzeniem, które nastąpiło na początku roku, obserwowaliśmy duże zainteresowanie społeczne wykorzystania tego miejsca do spacerów z psem. W związku z tym podjęliśmy decyzję o zmianie planu ochrony, aby umożliwić wprowadzenie pupili na teren rezerwatu, nie naruszając tym samym obowiązujących przepisów – powiedziała Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

W celu zachowania porządku na terenie rezerwatu, dzięki uprzejmości Urzędów Miast Tarnowskie Góry oraz Bytom i w ramach dobrej współpracy w zakresie ochrony tego obszaru, przy wejściach do rezerwatu ustawione zostaną kosze, do których będzie można wyrzucać nieczystości po psach. Należy również pamiętać o tym, że pupila na terenach leśnych zawsze należy prowadzić na smyczy – podkreślił RDOŚ.

Spacer po rezerwacie tylko po wyznaczonym szlaku

Po rezerwacie przyrody można spacerować tylko po wyznaczonych do tego szlakach – w rezerwacie Segiet jest to niebieski szlak turystyczny. Jest to część szlaku Powstańców Śląskich, prowadząca w kierunku Bobrownik Śląskich. Szlak biegnie od szlaku niebieskiego w kierunku Hałdy popłuczkowej i tzw. „Banka”. Przebieg tras dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/rezerwat-przyrody-segiet. Spacer w terenie ułatwią nowe tablice informacyjne zlokalizowane przy wejściach do rezerwatu. Znajduje się na nich mapa z wytyczonymi szlakami i zasady zachowania ujęte w formie czytelnych piktogramów. Przy okazji RDOŚ przypomniał, że w rezerwatach, w tym również i w Segiecie, nie można zrywać żadnych roślin czy zbierać grzybów.

Zakaz wprowadzania psów – z czego wynika?

Ustawa o ochronie przyrody wprowadza szereg zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody. Jednym z nich jest zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną (art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o ochronie przyrody). Zakaz ten ma swoje uzasadnienie przyrodnicze. Psu może być ciężko nakazać zachowania niezbędnej w rezerwacie ciszy. Tym samym psy mogą płoszyć i niepokoić dzikie zwierzęta, a także co gorsze – pozostawiają po sobie na bardzo długi czas zwierzęcy zapach. Wpływa on na zachowanie innych zwierząt – głównie ssaków, powodując ich stres w obawie przed drapieżnictwem lub obroną terytorium. Jest to szczególnie niekorzystne w rezerwatach górskich, gdzie występują duże drapieżniki t.j. wilki, rysie czy niedźwiedzie.

Podejmując decyzję udostępnienia dla psów właśnie rezerwatu Segiet, przyrodnicy wzięli pod uwagę skalę presji oraz uwarunkowania przyrodnicze terenu. Jak zaznaczyła RDOŚ, nie jest to obszar ważny dla dużych drapieżników, a działania informacyjne mogą pozytywnie wpłynąć na świadomość społeczną ochrony rezerwatowej. W obliczu wyjątku, jakim jest rezerwat Segiet w tym zakresie i konieczności stosowania się do zasad zwiedzania rezerwatu z pupilem, w szczególności prowadzenia psa na smyczy, zminimalizowane zostanie negatywne oddziaływanie ich obecności na przyrodę, przede wszystkim na dziko żyjące zwierzęta.

Jedyny taki rezerwat w woj. śląskim

– Rezerwat przyrody Segiet jest wyjątkowy pod wieloma względami. To leśna ostoja zlokalizowana w centrum metropolii na granicy dużych miast Bytomia i Tarnowskich Gór, z uroków której chętnie korzystają mieszkańcy. Ta przyrodnicza perła chroni fragment naturalnego lasu bukowego. I z uwagi na swoją wielowiekową historię związaną z działalnością górnośląskiego górnictwa kruszcowego wpisana została na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Teraz wyróżnia się także spośród wszystkich 65 rezerwatów przyrody w naszym regionie, umożliwieniem wprowadzenia na jego teren psów – podkreślił Przemysław Skrzypiec, Z-ca Dyrektora RDOŚ Katowice i Regionalny Konserwator Przyrody.

Rezerwat Segiet został utworzony w 1953 r. Niedawno obchodził 70. rocznicę powstania. Na początku roku został powiększony prawie 3-krotnie i obecnie jego powierzchnia wynosi ponad 92 ha. Ponadto w maju, w trakcie wyznaczania nowych szlaków udostępnionych do ruchu, katowicki RDOŚ dopuścił w rezerwacie w ograniczonym zakresie również ruch rowerowy.

W Polsce utworzonych zostało ponad 1500 rezerwatów przyrody, a rezerwat Segiet jest jednym z pięciu dopuszczających w planie ochrony wprowadzanie psów.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. RDOŚ w Katowicach

Partner Portalu

Partner Portalu