Dla ochrony ptaków

Dwie nowe strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt utworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Obie strefy powstały dzięki inicjatywie pracowników Lasów Państwowych, którzy odnaleźli nowe gniazda chronionych gatunków ptaków.
 
Pierwsza znajduje się na terenie Nadleśnictwa Płońsk. Strefa ochronna została utworzona przez wzgląd na bieliki, które założyły gniazdo w podmokłym drzewostanie olchowym, położonym z dala od większych zbiorników wodnych i rzek. Z informacji miejscowych leśników wynika, że w gnieździe dorastają dwa młode ptaki.
 
Cieszy również nowa strefa ochrony bociana czarnego, która powstała w Nadleśnictwie Pułtusk, w jednym z kompleksów leśnych Puszczy Białej. Utworzenie strefy przyczyni się do zachowania właściwego stanu ochrony bociana czarnego, który jest jednym z przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007.
 

Partner Portalu

Partner Portalu