Definicja drewna energetycznego

Definicja drewna energetycznego w Senacie

Dziś w Senacie procedowany ma być rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 455 i 480) – informuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i przypomina, że projekt został przyjęty przez Sejm 16 lipca br. Nowa definicja drewna energetycznego, którą wprowadza projekt nowelizacji, została skrytykowana przez organizacje ekologiczne. Do projektu odnieśli się również naukowcy.

Definicja drewna energetycznego dopuści do spalania bezcennych przyrodniczo drzew martwych i zamierających

Ponad 60 przedstawicieli nauki, eksperci od biologii i ekosystemów leśnych, wystosowało list do senatorów, oceniając plan szerszego wykorzystania drewna z polskich lasów jako paliwa w elektrowniach „jako wybitnie szkodliwy z perspektywy aktualnej wiedzy o ochronie przyrody i biologii lasów”.

Pracowania zaznacza, że projektodawcy argumentują, iż projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wynika z potrzeby sprzedaży ściętego już drewna, na które popyt z powodu pandemii bardzo zmalał. Jednak według ekologów, poszerzenie pojęcia, jakim jest definicja drewna energetycznego będzie skutkowało paleniem w elektrowniach drzewami zamierającymi lub martwymi, których wartość rynkowa jest niewielka, ale które są bezcenne z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności i adaptacji lasów do zmian klimatu.

Definicja drewna energetycznego – list naukowców do senatorów

W liście naukowców można przeczytać: „Badania naukowe jednoznacznie pokazują, że właśnie te drzewa są kluczowe dla zachowania różnorodności biologicznej, ponieważ dostarczają setkom leśnych gatunków niezbędnych do żerowania, rozwoju i schronienia mikrosiedlisk. W drzewach zamierających częściej niż w tych zdrowych tworzą się dziuple (np. po ułamanych konarach lub w ich rozwidleniach, ale też dziuple wykute przez dzięcioły), wyłomy, deformacje pni, nisze za odstającą korą, puste przestrzenie wewnątrz pnia i inne. Te mikrosiedliska są zasiedlane przez tysiące gatunków bezkręgowców (w tym rzadkie i „pożyteczne”, np. polujące na korniki), które wyłącznie w takich miejscach znajdują odpowiednie warunki do życia (wilgotność, temperaturę, substrat w postaci próchna, itp.). Bezkręgowce te z kolei są ważnym elementem łańcuchów troficznych w lasach, będąc pokarmem innych drapieżnych bezkręgowców, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Dziuple w zamierających i zamarłych drzewach są miejscem schronienia i rozrodu rzadkich ssaków (np. kilkunastu gatunków nietoperzy), a także kilkudziesięciu gatunków ptaków, w tym rzadkich i ginących w Polsce”.

Lasy buforem powstrzymującym katastrofę klimatyczną

W czasie szybko postępujących i dramatycznych w skutkach zmian klimatu, nie możemy sobie pozwolić na niszczenie bioróżnorodności polskich lasów, bo to one stanowią jeden z najważniejszych buforów powstrzymujących katastrofę. Mam nadzieję, że Senat odrzuci fatalny rządowy projekt w całości. Czas by politycy zaczęli konsultować swoje projekty z ekspertami i specjalistami. Zbyt często polski parlament pozostaje głuchy na głos nauki – komentuje Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny