Czynna ochrona rybołowa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Nadleśnictwem Bolewice zainstalowała kolejną sztuczną platformę lęgową dla rybołowa. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w granicach obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, wyznaczonego dla zachowania i ochrony populacji tego zagrożonego wyginięciem ptaka drapieżnego.
 
Zamontowana platforma jest efektem wdrożenia planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000, a także realizowanego od 2012 r. przez służby ochrony przyrody województwa lubuskiego projektu czynnej ochrony rybołowa.
 

Partner Portalu

Partner Portalu