Sandomiersko-Nadwiślański Park

Czy powstanie Sandomiersko-Nadwiślański Park Krajobrazowy?

7 grudnia br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, z udziałem Rafała Romanowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi debatowano m.in. nad utworzeniem nowego parku krajobrazowego. Tematem rozmów był proponowany do ustanowienia Sandomiersko-Nadwiślański Park Krajobrazowy – podaje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). W spotkaniu z przedstawicielami dziesięciu gmin z dwóch powiatów sandomierskiego i opatowskiego wzięli udział: Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Sandomiersko-Nadwiślański Park Krajobrazowy tematem rozmów w Umianowicach

Samorządowcy zarządzający gminami, na obszarze których planowane jest powołanie nowego parku krajobrazowego spotkali się w Umianowicach. Tematem rozmów był Sandomiersko-Nadwiślański Park Krajobrazowy, a w zasadzie stan zaawansowania prac zmierzających do jego powstania.

Na wschodzie województwa świętokrzyskiego, na terenach byłego województwa tarnobrzeskiego brakowało Parku Krajobrazowego. Stąd powstała idea powołania go na terenach wzdłuż Wisły od gminy Tarłów po gminę Łoniów. Na tych terenach mamy wszystkie walory przyrodnicze, historyczne, krajobrazowe i kulturowe niezbędne do powołania parku, wystarczy wymienić tu dolinę Wisły wraz z rozlewiskami, starorzeczami i stanowiskami lęgowymi. Są też wąwozy lessowe, Góry Pieprzowe oraz zabytki kulturowe w Sandomierzu, Zawichoście i Koprzywnicy. Projekt będzie przedstawiony na Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w pierwszym kwartale – powiedział Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Świętokrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej we Włostowie – inkubator gospodarczy

Podczas spotkania przedstawiono również koncepcję powołania Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej we Włostowie. Miałoby ono powstać na terenach po byłej cukrowni.

Byłby to swoisty inkubator gospodarczy dla rolników przekwalifikowujących się z rolnictwa tradycyjnego na ekologiczne. W takim miejscu przy współpracy z gminami, powiatami i centrami kształcenia rolniczego rolnicy mogliby się uczyć nowych metod rolnictwa, ale również mogliby sprzedawać swoje produkty ekologiczne. Dzisiaj jestem tutaj po to, aby zachęcić Państwa do współpracy i wypracowania wspólnie takiego programu, który pomógłby rolnikom przechodzić z rolnictwa tradycyjnego na ekologiczne. W budżecie państwa na tego typu działania mamy przeznaczone ponad miliard złotych – powiedział wiceminister.

Środki finansowe na budowę infrastruktury we Włostowie oraz zagospodarowanie terenu zostały już zabezpieczone przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej. Centrum miałoby powstać w ramach Krajowego Holdingu Gospodarczego jako zakład rolno-przetwórczy.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWŚ

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

 

partner merytoryczny