Wolność uzyskało 10 żubrów

Cztery lata temu wolność uzyskało 10 żubrów

Dokładnie 31 marca 2017 r. wolność uzyskało 10 żubrów, które miały odtworzyć dzikie stado „Górny San II” po epidemii gruźlicy, która kilka lat wcześniej doprowadziła do jego likwidacji – wspomina Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie (RDLP). Leśnicy dodają, że żubry te ostatnią zimę spędzały w kilku rozproszonych grupach, w okolicach nieistniejącej wsi Dydiowa nad Sanem. Czasem zachodzą też na Ukrainę.

Wolność uzyskało 10 żubrów – zwierzęta w doskonałym stanie

Według najnowszej inwentaryzacji stado liczy 18 osobników, które są w doskonałym stanie zdrowotnym – zaznacza RDLP.

To dowodzi, że w przypadku żubra, tylko czynna ochrona gatunku poprzez monitorowanie stanu zdrowotnego i szybką reakcję na zagrożenia może przynieść sukces – podkreśla Jan Mazur, obecnie zastępca dyrektora RDLP w Krośnie, a przed czterema laty, nadleśniczy w Stuposianach, kierujący operacją przesiedlenia żubrów.

31 marca 2017 r. wolność uzyskało 10 żubrów – jak wygląda ich historia?

Leśnicy przypominają, że po epidemii gruźlicy u żubrów w 2013 r. stado „Górny San” przestało istnieć. Po czterech latach kwarantanny zdecydowano o przywróceniu tutaj tych zwierząt starannie dobranych pod względem genetycznym i zdrowotnym. W styczniu 2017 r. do tymczasowej zagrody w leśnictwie Sokoliki przewieziono siedem osobników z pokazowej zagrody żubrów w Mucznem. Były to: „Uroa”, „Fabula”, „Pujan”, „Pumigrant”, „Puder 2”, „Purpurka” i „Putomek”.

Wolność uzyskało 10 żubrów
fot. EdM

Natomiast w marcu tamtego roku dołączyły do nich trzy krowy odłowione ze stada wolnościowego w Nadleśnictwie Lutowiska. Cała dziesiątka wkrótce – jak to określa RDLP – „zwąchała się” i wypuszczona na wolność podejmowała dłuższe wędrówki. Najtęższy w stadzie byk – „Pujan”, wraz z kilkoma młodszymi krowami, dość często obserwowany był przy drodze w Mucznem, stanowiąc sporą atrakcję dla turystów – dodają leśnicy.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. M. Brański i EdM