Czosnek grzebieniasty

Czosnek grzebieniasty rośnie… w Toruniu!

Osobliwego odkrycia dokonał toruński badacz przy jednej z toruńskich dróg – poinformował Urząd Miasta Torunia.

Wśród wielu innych kwiatów wypatrzył on bowiem czosnek grzebieniasty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ostatni raz roślinę widziano w Polsce blisko wiek temu i uznano ten gatunek za wymarły.

Czosnek grzebieniasty – gatunek uznany za wymarły

Ostatni raz roślinę widziano w 1924 r. w rezerwacie Bielinek n. Odrą, niedaleko Cedyni. Gatunek ten został wpisany do „Polskiej czerwonej księgi roślin”. Przed laty został w Polsce uznany za wymarły, a naukowcy nie byli w stanie wskazać przyczyn jego wyginięcia – mówi dr Lucjan Rutkowski, który natknął się na ten gatunek właśnie w Toruniu.

Od momentu znalezienia rośliny zaczęła się wnikliwa analiza dostępnych materiałów. Po zebraniu kilku prawie bezwonnych okazów i ich porównaniu z innymi gatunkami czosnku rosnących na terenie Europy potwierdzono, że jest to czosnek grzebieniasty.

Znalezione stanowisko czosnku w suchej wysokiej murawie nie jest pierwotne. Mogło powstać w XIX w. przy budowie fortyfikacji. Roślina może pochodzić z południa Niemiec, Austrii.

Ponieważ rośliny były w pełni rozwoju, pojawiła się trudność w ich wykopaniu i przeniesieniu na inne stanowisko – dodaje dr Rutkowski. – Aby uniknąć przypadkowego zniszczenia, pobrano wraz z cebulkami ok. 20 egzemplarzy ze skrajnej części stanowiska i przeniesiono do Zaplecza Hodowlanego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. O znalezisku nie informowaliśmy wcześniej ze względu na możliwość zniszczenia stanowiska przez miłośników roślin.

Warto dodać, że badacz chce rozesłać cebulki do polskich ogrodów botonicznych m.in. w Toruniu, Bydgoszczy i do warszawskiego Powsina, aby zachować gatunek, który – jako wymarły – nie jest objęty ochroną gatunkową, ale stanowi wielką osobliwość przyrodniczą.

Na podstawie: www.torun.pl

fot. UM Torunia