„Czas na las” – pracownicy WUW w akcji

Drzewostan podpoznańskiego Nadleśnictwa Babki wzbogacił się o kilkaset nowych nasadzeń. Kierownictwo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WUW) wspólnie z pracownikami i ich rodzinami wzięło udział w akcji „Czas na las”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez WUW we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Nadleśnictwem Babki.

„Czas na las” – prosty sposób na zwiększenie powierzchni lasów

Lasy są niezbędne dla życia na Ziemi. Produkują tlen, oczyszczają powietrze i wodę, chronią glebę przed erozją i stanowią schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Sadzenie drzew to prosty sposób na zwiększenie powierzchni lasów i tym samym – poprawę stanu środowiska – zaznaczył WUW.

Na terenie Nadleśnictwa Babki pracownicy WUW wspólnie ze swoimi rodzinami i bliskimi posadzili skrawek lasu. Jest on częścią zielonej otuliny powiatu poznańskiego. Wśród nowych nasadzeń znalazły się dęby szypułkowe i lipy szerokolistne, które zostały wybrane pod kątem wytrzymałości i zgodności z terenem. Dla najmłodszych uczestników akcji edukatorzy z nadleśnictwa przygotowali wiele atrakcji i zajęć. Miały one poszerzyć ich wiedzę na temat roślinności naszych lasów – wskazał WUW.

– Cieszę się, że wspólnie z pracowniczkami i pracownikami urzędu możemy razem zrobić coś dobrego. To nie tylko slogan, ale realna szansa na zapewnienie przyszłym pokoleniom czystego powietrza i bezpiecznej przyszłości. W ten sposób uczymy nasze dzieci, że pomyślność naszej planety jest w naszych rękach – podkreśliła Agata Sobczyk, wojewoda wielkopolski.

Lipa posadzona z okazji 20-lecia członkostwa w UE

W czasie akcji „Czas na las” wojewoda posadziła również, w imieniu kierownictwa i pracowników urzędu, lipę z tabliczką okolicznościową z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. WUW

Partner Portalu

Partner Portalu