Chroniąc warzuchę polską

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ustanowił zadania ochronne dla rezerwatu przyrody Kępina, położonego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Konieczność opracowania zadań ochronnych dla tego rezerwatu, znajdującego w granicach obszaru Natura 2000 „Źródła Rajecznicy”, wynika z obserwacji prowadzonych przez RDOŚ i Nadleśnictwo Koniecpol.
 
Realizacja zadań ochronnych, określonych w zarządzeniu, jest niezbędna dla zachowania charakterystycznych dla tego rezerwatu zbiorowisk roślinnych, źródlisk i wywierzysk, a także dla zapewnienia właściwego stanu ochrony warzuchy polskiej, rośliny objętej ochroną ścisłą. Warzucha polska jest endemitem, czyli bardzo rzadkim gatunkiem, który występuje wyłącznie na ograniczonym obszarze, w tym wypadku na terenie ostoi jurajskich. Nie można jej spotkać nigdzie indziej na świecie.
 
Wprowadzone zadania ochronne będą obowiązywały przez najbliższych pięć lat.
 

Partner Portalu

Partner Portalu