Chroniąc gągoła

W celu wzrostu liczebności oraz poprawy zdolności reprodukcyjnych populacji gągoła na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w ścisłej współpracy z Nadleśnictwami Trzciel i Bolewice, realizuje działanie ochronne, obejmujące montaż 45 sztuk budek lęgowych.
 
Gągoł należy do grupy ptaków, które – jako jedne z nielicznych przedstawicieli kaczkowatych – gniazdują w dziuplach drzew lub specjalnie przygotowanych budkach lęgowych.
 
Podjęte działania są konsekwencją wdrożenia przez gorzowski RDOŚ planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry oraz planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody Jezioro Wielkie, których wspólnym celem jest m.in. ochrona populacji tego rzadkiego gatunku.
 

Partner Portalu

Partner Portalu