chronią płazy przed rozjechaniem

Chronią płazy przed rozjechaniem

Akacja „Żaba” prowadzona w Nowym Dworze ma na celu ochronę migrujących żab przed rozjechaniem przez samochody – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P).

W Nowym Dworze chronią płazy przed rozjechaniem

Podobnie jak ubiegłej wiosny wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 w Nowym Dworze w powiecie bydgoskim pojawiły się specjalne płotki. Służą one do ochrony płazów, które dzięki tym zaporom nie przechodzą przez jezdnię, lecz trafiają do wiader – pułapek. W wiadrach tych są następnie w bezpieczny sposób przenoszone do zbiorników wodnych.

Urząd marszałkowski wskazuje, że w ubiegłym roku uratowano w ten sposób prawie 1200 osobników, głównie z gatunków chronionych.

W okolicach Nowego Dworu i Ostromecka występują gatunki objęte ścisła ochroną. Są to ropuchy szare, kumaki nizinne, grzebiuszki ziemne i żaby moczarowe. Z kolei traszki zwyczajne i żaby zielone są objęte ochroną częściową – wylicza UMWK-P. Jak podkreśla urząd marszałkowski, wszystkie te gatunki są bardzo pożyteczne. W skład żabiego pokarmu wchodzą bowiem m.in. chrząszcze, z których większość to szkodniki roślin, ślimaki i komary.

Przejście pomiędzy terenami leśnymi i polami w okolicach Nowego Dworu jest jednym ze stałych szlaków wiosennych migracji. Zwierzęta muszą m.in. przekroczyć ruchliwą drogę wojewódzką nr 551. O ochronę płazów zwróciło się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Towarzystwo Przyrodnicze Kawka. Pierwsza akcja zabezpieczenia drogi odbyła się wczesną wiosną ubiegłego roku.

W ramach akcji, na odcinku liczącym blisko 500 m ustawiono już specjalne bariery z agrowłókniny (płotki herpetologiczne). Przy nich wkopywane są wiadra-pułapki. Akcja została uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Warto zwrócić uwagę, że jednego dnia jezdnię drogi wojewódzkiej może próbować przekroczyć nawet 121 płazów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWK-P

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama