Castor fiber bohaterem

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała publikację poświęconą bobrowi europejskiemu (łac. Castor fiber). Publikacja przedstawia znaczenie i służebną rolę, jaką odgrywa bóbr dla innych organizmów w środowisku.
 
Autorami opracowania pt. „Bóbr zapobiegliwy gospodarzsą nie tylko specjaliści posiadający wiedzę dotyczącą tego gatunku, ale także osoby, które potrafią dostrzec w terenie i jednocześnie opisać pozytywną rolę bobra w zajmowanym ekosystemie. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami Cezarego Korkosza, jednego z najwybitniejszych fotografów przyrody w Polsce. Uchwycone na zdjęciach piękno i bogactwo natury pozwalają docenić wpływ, jaki wywiera działalność inżynierska bobrów na środowisko.
 
Publikacja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu