Redukcja populacji dzików

Całoroczne polowanie na dziki

Minister Środowiska wydał rozporządzenie, na mocy którego w całym kraju możliwe jest całoroczne polowanie na dziki.

Decyzja szefa resortu tłumaczona jest, wciąż rosnącą liczbą przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) wśród tych zwierząt. Zmiana rozporządzenia w tym zakresie to także odpowiedź Ministerstwa na apele rolników i organizacji rolniczych, bowiem ASF wśród dzików stwarza coraz większe zagrożenie dla trzody chlewnej.

Redukcja populacji dzików

Tylko w pierwszym półroczu 2017 r. zarejestrowano w Polsce 210 przypadków tej choroby u dzików. Stąd konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań, zmierzających do jak najszybszego ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF wśród tych zwierząt.

Zgodnie z opinią naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), niższe zagęszczenie dzików wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania ASF. Redukcja dzików, które są nosicielem choroby, wpłynie na rozrzedzenie populacji, dzięki czemu zmniejszy się możliwość kontaktu zarażonych zwierząt i rozprzestrzeniania ASF. Utrzymywanie stale niskiej liczebności populacji dzika może doprowadzić do wygaszenia choroby w środowisku naturalnym, co pozwoli ochronić także krajową hodowlę trzody chlewnej.

Redukcja będzie prowadzona także na terenie parków narodowych. Działanie to wynika z rekomendacji „Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP”. Wielkość redukcji na obszarach chronionych została wyliczona w oparciu o wcześniejsze inwentaryzacje, a także z uwzględnieniem aktywności dużych drapieżników. Wynik został ponadto pomniejszony o śmiertelność dzików wynikającą z innych naturalnych procesów.

Na podstawie: www.mos.gov.pl

fot. sozosfera.pl