Budowa zamku w Stobnicy

Budowa zamku w Stobnicy – trwa postępowanie administracyjne

Trwa postępowanie administracyjne w sprawie inwestycji, jaką jest budowa zamku w Stobnicy, zlokalizowanej w Puszczy Noteckiej – informuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW).

Budowa zamku w Stobnicy – postępowanie na wniosek prokuratury

14 sierpnia br. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego, dotyczącej pozwolenia na budowę obiektu mieszkalnego i gospodarczego na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka. Wniosek w tej sprawie złożył do wojewody Prokurator Okręgowy w Poznaniu – informuje WUW.

Pełna dokumentacja dotycząca decyzji Starosty Obornickiego wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 sierpnia br., co pozwoliło na przystąpienie do merytorycznej oceny sprawy i zawiadomienie stron o wszczęciu, z urzędu, postępowania administracyjnego, którego zakończenie planowane jest na 14 września br.

Jak zaznacza WUW, po dokonaniu pełnej merytorycznej oceny sprawy, jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej, rozstrzygnięta zostanie kwestia ewentualnego wstrzymania wykonalności decyzji. Jednocześnie urząd wskazuje, że obecnie nie jest możliwe określenie ostatecznego wyniku tej sprawy.

Budowa zamku w Stobnicy – wniosek o unieważnienie decyzji

Warto przy tym przypomnieć, że w drugiej połowie lipca WUW informował, że do Wojewody Wielkopolskiego wpłynął sprzeciw Prokuratora Okręgowego w Poznaniu w sprawie decyzji Starosty Obornickiego z dnia 20 maja 2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę̨ inwestycji w Stobnicy. Wniosek prokuratury dotyczył stwierdzenia nieważności decyzji z uwagi na rażące naruszenie prawa oraz wstrzymania jej wykonania.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WUW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny