Budki lęgowe w Białymstoku

Budki lęgowe w Białymstoku zasiedliły ptaki

W lutym br. 360 domków dla ptaków białostoczanie powiesili na swoich działkach. Budki lęgowe w Białymstoku rozdane mieszkańcom przez miasto w 46% zostały zasiedlone przez ptaki. Tworzenie miejsc do lęgu ptaków jest kolejnym działaniem samorządu na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności Białegostoku. Zwrócił na to uwagę Urząd Miasta w Białymstoku (UM).

Budki lęgowe w Białymstoku

W lutym tego roku miasto Białystok już po raz drugi prowadziło akcję związaną z rozdawaniem budek lęgowych dla ptaków. Jak poinformował UM, mieszkańcom oraz placówkom oświatowym przekazano 360 budek. Teraz przyszedł czas na podsumowanie akcji.

Do końca sierpnia udało się zebrać dane dotyczące losów 330 budek lęgowych. Było to możliwe dzięki temu, że przy odbiorze budynki mieszkaniec miał obowiązek wypełnić ankietę. Musiał wpisać w niej swoje dane kontaktowe i adres nieruchomości, na terenie której budka zostanie zawieszona. Z informacji uzyskanych od białostoczan wynika, że ptaki zasiedliły 168 budek, czyli 46% rozdanych budek – podsumował ratusz.

Gatunkiem, który w największej liczbie zasiedlił budki rozdane mieszkańcom Białegostoku, była sikorka bogatka. Na drugim miejscu znalazł się wróbel zwyczajny, na trzecim mazurek, a na czwartym modraszka. Ponadto – jak wskazali uczestnicy akcji – budki zostały zasiedlone również przez pleszki i kowaliki.

Białystok chroni ptaki

– Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za czynne włączenie się w akcję ochrony ptaków zamieszkujących teren Białegostoku. Dzięki państwa zaangażowaniu, nie tylko chronimy nasze ptaki, ale także przyczyniamy się do tworzenia im dobrych warunków do zwiększania populacji poszczególnych gatunków. Trzeba pamiętać, że ptaki mają ogromne znaczenie dla zachowania równowagi biologicznej, a ich obserwacja przynosi wiele przyjemności. Warto pamiętać, że aby budka została ponownie zasiedlona wiosną przyszłego roku, trzeba ją oczyścić – powiedział Adam Musiuk, zastępca prezydenta Białegostoku.

– Budki, które rozdawaliśmy, można łatwo otworzyć i wymieść z nich wszystkie pozostałości. Można też je umyć, nie używając żadnych środków chemicznych. Należy to zrobić w terminie od połowy października do końca lutego – dodał Jędrzej Grygoruk z Departamentu Ochrony Środowiska UM.

W lutym 2022 r. miasto Białystok rozdało 328 budek lęgowych. Ptaki zasiedliły wówczas 137 budek, czyli 45%.

Na podstawie: bialystok.pl

fot. E. Bilewicz-Roszkowska/UM

Partner Portalu

Partner Portalu