Budki dla pszczół

Budki dla pszczół w gdańskich lasach

Do końca lipca na terenie lasów komunalnych i pasa nadmorskiego w Gdańsku umieszczone zostaną budki dla pszczół. Mają one poprawić warunki bytowania dzikich zapylaczy w ich naturalnym środowisku – zaznacza Urząd Miejski w Gdańsku (UM).

Budki dla pszczół – miejsca do zakładania nowych rodzin

Budki, których łącznie pojawi się w gdańskich lasach 12, zostały wykonane według specjalnego projektu, przekazanego przez Nadleśnictwo Gdańsk. Mają drewnianą obudowę, a w niej ocieplany wkład umożliwiający zasiedlenie i bezpieczne bytowanie pszczół. Ich wielkość i kształt mają zapewnić latającym rodzinom optymalne warunki do rozwoju – zaznacza UM. Magistrat dodaje też, że lokalizacje, w których znajdą się budki nie będą przypadkowe. Zostały starannie dobrane zarówno pod względem dostępności pożytków, jak i bezpiecznej odległości od pasiek gospodarczych. Budki zostaną zasiedlone sprawdzonymi genetycznie dzikimi rojami. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie liczebności populacji dzikiej pszczoły w trójmiejskich lasach.

Reintrodukcja pszczoły środkowoeuropejskiej

Budki dla pszczół

Pszczoły miodne występujące w stanie dzikim niemal wyginęły. Stało się to w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Przyczyną ich wymierania są: utrata naturalnych przestrzeni do tworzenia gniazd, monokulturowe uprawy, które sprawiają, że pszczoły tracą możliwość zdobywania różnorodnego pokarmu czy stosowanie w rolnictwie środków ochrony roślin – wylicza UM. Magistrat dodaje, że za jedną z głównych przyczyn ginięcia rodzimego podgatunku pszczoły przyjmuje się również ogromny sukces hodowlanych ras pszczół, przeważających obecnie w pasiekach. Krzyżowanie się ras hodowlanych z rodzimymi „dzikimi” spowodowało zatracenie cech, które pozwalały przetrwać pszczołom w naturze, bez ingerencji człowieka.

W wielu państwach, również w Polsce, problem ginięcia rodzimej pszczoły środkowoeuropejskiej został zauważony i pojawiły się programy mające na celu zachowanie tego podgatunku z jego cechami umożliwiającymi przeżycie w stanie dzikim. Przykładem takiego projektu jest „Reintrodukcja pszczoły środkowoeuropejskiej (Apis mellifera mellifera) w Nadleśnictwie Gdańsk”, do którego przyłączył się Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ). To program pilotażowy, którego celem jest poprawa warunków bytowania dzikich pszczół w trójmiejskich lasach za pomocą umieszczenia oraz zasiedlenia wspomnianych już budek. Teren lasów komunalnych Gdańska sąsiaduje z Lasami Państwowymi, dzięki temu połączenie sił poprzez wspólne działanie zwiększa szanse na powodzenie projektu.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. GZDiZ

Partner Portalu

Partner Portalu