Budki dla jerzyków już zamontowane

To świetna informacja dla wszystkich, którym los zwierząt nie jest obojętny – podkreślił Urząd Miasta Gdyni (UM). Na jednym z remontowanych w Gdyni bloków mieszkalnych pojawiły się budki dla jerzyków. Ptaki te, które zjadają m.in. uciążliwe owady, już za kilka miesięcy wrócą do Gdyni na wylęg. Dzięki budkom lęgowym mogą liczyć na spokój i dobre warunki – wskazał magistrat.

Budki dla jerzyków – współpraca urzędu z inwestorem

Referat Ekorozwoju Wydziału Środowiska UM podjął współpracę z inwestorem realizującym termomodernizację bloku przy ul. Beniowskiego 24 A. Kooperacja dotyczy umieszczenia budek lęgowych na remontowanym budynku. Taką decyzję podjęto na początku czerwca. Nowe budki dla jerzyków zastąpią dotychczasowe miejsca lęgowe znajdujące się pod tym adresem. Konieczność zapewnienia takich miejsc była spowodowana liczną populacją ptaków w okolicy. Niebagatelne znaczenie miało również zdanie mieszkańców sąsiadujących nieruchomości. Zaobserwowali oni, że jerzyki od wielu lat wracają na swoje tereny w celach lęgowych.

W związku z tym urzędnicy z Wydziału Środowiska wraz z inwestorem i ornitologiem poczynili ustalenia związane z montażem budek lęgowych. Budki zostaną powieszone po zakończeniu prac termomodernizacyjnych.

Budki dla jerzyków – rekompensata utraconych miejsc lęgowych

– Z radością i wielką satysfakcją obserwujemy efekt naszego konkursu „Zapraszamy Ptaki do Gdyni”. Bo tak interpretujemy właśnie inicjatywy, które dzieją się w przestrzeni miasta. Inwestor, który montuje budki podczas remontu budynku, to powinien być w europejskim, świadomym, ekologicznym mieście standard. I taki standard u nas się dzieje. Bardzo się cieszę, że na ul. Beniowskiego podczas remontu zostały zainstalowane budki rekompensujące miejsca lęgów dla jerzyków – skomentowała Dorota Marszałek-Jalowska z Wydziału Środowiska UM. – Obserwujemy tam bardzo liczne kolonie, które cieszą oczy i serca mieszkańców tego miejsca. To głównie oni, poprzez swoje interwencje, telefony, wyrażali swój niepokój o to, że jest prowadzona inwestycja i co dalej? A dalej jest to, co widzimy. Czyli miejsca, w których po remoncie, w przyszłym roku, w maju, jerzyki będą mogły założyć gniazda, znieść jajka i wyprowadzić lęgi – dodała D. Marszałek-Jalowska.

By nie niszczyć ptasich gniazd

Warto wiedzieć, że jerzyki gnieżdżą się prawie wyłącznie w obiektach budowlanych, np. w szczelinach i otworach w elewacji. Sprawia to, że wykonywanie prac termomodernizacyjnych powinno odbywać się w odpowiednim okresie oraz przy uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń. Takie działania pozwalają uniknąć niszczenia gniazd ptaków oraz zamykania ich w elewacji budynku – zaznacza UM.

– W tego typu budynkach są tzw. stropodachy, które są wentylowane przez kratki umieszczone na zewnątrz. Zdarza się, że te kratki są niszczone przez większe ptaki. Wykorzystują to później jerzyki  w okresie lęgowym. Podczas prac elewacyjnych często zakładane są mocniejsze, metalowe kratki i w tej sytuacji jerzyki nie mają gdzie tego okresu lęgowego przejść. Tutaj, montując te budki lęgowe, zabezpieczamy im miejsce lęgowe – tłumaczy A. Ciemnoczołowski.

W budynku przy ul. Beniowskiego zainstalowano 20 budek lęgowych na ścianach północnej i wschodniej. Są rozstawione tak, by również nie przeszkadzały mieszkańcom i nie kolidowały w eksploatacji budynku. Budki zamontowane są trwale w elewacji, nie są widoczne, nie rzutują na wystrój ani na architekturę budynku. Otwory wentylacyjne pozostały nienaruszone. Pod kątem technicznym budynek nie będzie dewastowany przez ptaki – uspokoił ratusz.

Gdynia czeka na jerzyki

Prace wykonywano po okresie lęgowym. W przyszłym roku, gdy jerzyki przylecą do Gdyni, na ul. Beniowskiego, w porównaniu do poprzednich warunków, będą miały do wykorzystania wręcz apartamenty.

– Wykonując tego typu prace we współpracy z Wydziałem Środowiska UM Gdyni będziemy chcieli montować takie budki na innych budynkach, w porozumieniu i za zgodą wspólnot mieszkaniowych. Tutaj dobra wola wszystkich złożyła się na to, że są tu budki lęgowe dla jerzyków – zaznaczył Andrzej Ciemnoczołowski, z Przedsiębiorstwa Budowlanego Heliodor, realizującego termomodernizację budynku.

– Wszyscy już dziś wiemy. Myślę, że też za sprawą edukacji, którą prowadzimy w ramach konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” o tym, jak ważne są w miastach jerzyki. Ile dobrych rzeczy robią, jak ważną rolę pełnią. Ile komarów zjadają, jak poprawiają bioróżnorodność i po prostu cieszą swoim widokiem, obecnością w pobliżu naszych bloków, też gniazdując w pobliżu naszych mieszkań – dodała D. Marszałek-Jalowska z UM.

Inwestor musi zadbać o ptaki – rozwiązaniem budki dla jerzyków

Jak przypomniał magistrat, gdy spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniową planują remont elewacji, konieczne jest uwzględnienie w harmonogramie prac inwentaryzacji pod kątem obecności ptaków. Przynajmniej rok przed planowanym remontem należy poprosić o pomoc ornitologa i sprawdzić, czy i gdzie gniazdują ptaki. Należy przewidzieć również rekompensatę miejsc lęgowych już po remoncie.

– Jeśli będzie potrzebna pomoc w kontaktach z ornitologami albo przemyśleniu tego typu remontów pod kątem ptaków, chętnie w naszym Wydziale Środowiska pomożemy inwestorom – zadeklarowała D. Marszałek-Jalowska.

Na podstawie: gdynia.pl

fot. Andrzej Ciemnoczołowski

Partner Portalu

Partner Portalu