Bociania adopcja

Rodzina bocianów z Żywkowa, która straciła gniazdo i pisklęta wskutek silnego wiatru, odzyskała dom. W akcję pomocy włączyły się Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz ochotnicza straż pożarna, dysponująca podnośnikiem koszowym, zakupionym w ramach projektu pn. „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”. Projekt jest finansowany w ramach Instrumentu Finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizuje go Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 
Anna Włodarczak-Komosińska, ornitolog, pracownik olsztyńskiego RDOŚ-u, zaproponowała, aby osamotnionej parze bocianów podrzucić inne, zdrowe pisklaki, które przebywały w ośrodku rehabilitacji. Do gniazda trafiły więc dwa boćki w wieku zbliżonym do tych, które nie przeżyły wypadku. Prawdopodobnie była to pierwsza próba adopcji bocianów w Polsce. Jak się okazało niebawem – przeprowadzona z sukcesem. – Dorosłe bociany powróciły do gniazda i jeszcze tego samego wieczoru zaobserwowaliśmy karmienie młodych. Kolejnego dnia, bociany od rana przynosiły pokarm, a młode przypomniały sobie jak motywować rodziców do karmienia. Opisana sytuacja daje ogromną nadzieję, że wiele piskląt bocianów, które trafiają do ośrodków rehabilitacji, można przywracać naturze poprzez adopcję – powiedział Sebastian Menderski, kierownik Biura Regionalnego w Olsztynie PTOP.
 
Na podstawie: http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu